ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019
-Τα κεφάλαια 2 και 3 από τη Μέθοδο Prêts…Partez !!!, και ό,τι αυτά περιλαμβάνουν σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής, μορφο-σύνταξης και ασκήσεων, και
-τα κεφάλαια για τον Molière, Racine και Marivaux από τον Οδηγό γαλλικής Ορολογίας, σε επίπεδο ορολογίας, λεξιλογίου και ασκήσεων.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι (ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019
-Ό,τι έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, και:
•    Γαλλοφωνία και θεωρητικό υπόβαθρο: ιστορία, ορισμός, προσεγγίσεις, οι γλώσσες της Γαλλοφωνίας, ορισμός του γαλλόφωνου δημιουργού, τα γαλλόφωνα γεωγραφικά πεδία.
•    Το Δυτικοευρωπαϊκό γαλλόφωνο θέατρο (Βέλγιο, Ελβετία, Μονακό).
•    Το Βαλκανικό γαλλόφωνο θέατρο (Σερβία-Κροατία, Ρουμανία, Τουρκία).
•    Το Ελληνικό γαλλόφωνο θέατρο και η γαλλοφωνία στην Ελλάδα ( μόνο το θέατρο του Jean Moréas).
-Τα παρακάτω κεφάλαια από το βιβλίο του Γ. Φρέρη «Εισαγωγή στη Γαλλοφωνία» και μόνο σε συνάρτηση με τη διδασκόμενη ύλη: 1) Εισαγωγή, 2) Ι. Τι είναι γαλλοφωνία, 3) ΙΙ. Η διαχρονική εξέλιξη της Γαλλοφωνίας, 4) Ι. Η Ευρωπαϊκή διάσταση, 5) Η Γαλλοφωνία στην Ελλάδα.

Η Διδάσκουσα,
Χρ. Οικονομοπούλου.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής