ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Σας ενημερώνουμε  ότι  θα πραγματοποιηθούν  οι παρακάτω αναπληρώσεις στα μαθήματα της κ. Βασιλάκου :
Τρίτη 3/12/2019: Τεχνικές Σωματικού Θεάτρου Ι: Αίθουσα βιωματικών. Ώρα: 12.00-15.00. (3ο-4ο έτος)
Πέμπτη: 5/12/2019: Τεχνικές Σωματικού Θεάτρου ΙΙΙ: Αίθουσα βιωματικών. Ώρα: 9.00-12.00 (3ο-4ο έτος)
Τρίτη 17/12/2019: Τεχνικές Σωματικού Θεάτρου Ι: Αίθουσα βιωματικών. Ώρα: 12.00-15.00. (3ο-4ο έτος)
Πέμπτη : 19/12/2019: Τεχνικές Σωματικού Θεάτρου ΙΙΙ: Αίθουσα βιωματικών. Ώρα: 9.00-12.00 (3ο-4ο έτος)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής