ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Δεδομένου ότι αποφασίστηκε η συνέχιση των πανεπιστημιακών διαλέξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων:

  •  Παρακαλούνται όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές των μαθημάτων Γαλλική γλώσσα και ορολογία θεάτρου ΙΙ και Γαλλόφωνο θέατρο του κόσμου ΙΙ να επικοινωνήσουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση τής κας Χρ. Οικονομοπούλου comv@otenet.gr, δηλώνοντας επιγραμματικά αν δύνανται να συμμετάσχουν μέσω skype στα μαθήματα, σε διεύθυνση που θα υποδείξει η διδάσκουσα.
  •  Περαιτέρω οδηγίες και διασαφηνίσεις θα δοθούν μέσω του e-class ή/και μαίηλ.
  •  Το υλικό που θα διδάσκεται θα αναρτάται –όπως γινόταν έως τώρα- επίσης στο e-class.
  •  Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των φοιτητών έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με skype, τα μαθήματα θα ξανα-ξεκινήσουν μέσω skype την Τρίτη 24 Μαρτίου 09.30 για τη Γαλλική γλώσσα και ορολογία θεάτρου ΙΙ και Πέμπτη 26 Μαρτίου 09.30 για το Γαλλόφωνο θέατρο του κόσμου ΙΙ (θα ενημερωθείτε εγκαίρως μέσω e-class).
  •  Σε διαφορετική περίπτωση, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω e-class και ανάρτησης συναφούς υλικού (επίσης θα λάβετε σαφείς οδηγίες μέσω e-class).

Προσβλέπω στην ενεργή συμμετοχή σας και ανυπομονώ να εργαστούμε και πάλι μαζί στα μαθήματά μας!
Η διδάσκουσα,
Χρ. Οικονομοπούλου.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής