ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Topic
My Meeting
Description
History and Dramaturgy of World Theatre III
Time
Nov 11, 2020 12:00 PM Athens
Meeting ID
969 3179 2205
Security
Passcode  2mAP2f  
 Waiting Room
Invite Link
https://zoom.us/j/96931792205?pwd=Ym9ObWRaUW80dWllUXFuVkhnK0pPQT09

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής