ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018
-Ό,τι έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, και πιο συγκεκριμένα:
-τα κεφάλαια 2 και 3 από τη Μέθοδο Prêts…Partez !!!, και ό,τι αυτά περιλαμβάνουν σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής, μορφο-σύνταξης και ασκήσεων, και
-τα κεφάλαια για τον Molière, Racine και Marivaux από τον Οδηγό γαλλικής Ορολογίας, σε επίπεδο ορολογίας, λεξιλογίου και ασκήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται τουλάχιστον επτά παρουσίες στις διαλέξεις του μαθήματος.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι (ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018
-Ό,τι έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στη 13η διάλεξη:
•    Γαλλοφωνία, ορισμός, προσεγγίσεις, οι γλώσσες της Γαλλοφωνίας, ορισμός του γαλλόφωνου δημιουργού, τα γαλλόφωνα γεωγραφικά πεδία.
•    Το Δυτικοευρωπαϊκό γαλλόφωνο θέατρο (Βέλγιο, Ελβετία, Μονακό –Armand Gatti).
•    Το Βαλκανικό γαλλόφωνο θέατρο (Σερβία-Κροατία, Ρουμανία, Τουρκία).
•    Το Ελληνικό γαλλόφωνο θέατρο και η γαλλοφωνία στην Ελλάδα (Λυμπεράκη και Jean Moréas).
•    Το γαλλόφωνο θέατρο και η γαλλοφωνία στη Μέση Ανατολή (οι σημαντικότεροι συγγραφείς).
-Τα παρακάτω κεφάλαια από το βιβλίο του Γ. Φρέρη «Εισαγωγή στη Γαλλοφωνία» και μόνο σε συνάρτηση με τη διδασκόμενη ύλη: 1) Εισαγωγή, 2) Ι. Τι είναι γαλλοφωνία, 3) ΙΙ. Η διαχρονική εξέλιξη της Γαλλοφωνίας, 4) Ι. Η Ευρωπαϊκή διάσταση, 5) Η Γαλλοφωνία στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται τουλάχιστον έξι παρουσίες στις διαλέξεις του μαθήματος.

 

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής