ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και έπειτα από θεσμοθετημένες διαδικασίες κρίσης και επιλογής των αιτούντων υποψηφίων, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών βρίσκονται σε εξέλιξη δώδεκα 12 διδακτορικές διατριβές και μία (1) μεταδιδακτορική έρευνα. Έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή τους δύο μεταπτυχιακές φοιτήτριες, ενώ το ΤΘΣ έχει αγορεύσει επίτιμους διδάκτορες δύο σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του θεάτρου, τον κο Τερζόπουλο, τον κο Κόκκο και τον Καθηγητή Terry Eagleton.

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Μεταδιδάκτορες
Διδάκτορες

  
1ο Επιστημονικό Συμπόσιο ΥΔ
2o Επιστημονικό Συμπόσιο ΥΔ
  
IRIDIUM
   
           
Επίτιμοι Διδάκτορες
         

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής