ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα - Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης ΠΑΠΕΛ

crearchΕλληνικός τίτλος | Κωδικός: Δημιουργικά Ευρωπαϊκά Αρχεία ως Καινοτόμες Εστίες Πολιτισμού | KA 0363

Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πολυεταιρικό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», υπό-Πρόγραμμα: «Πολιτισμός»  | Creative Europe Cooperation Projects – Sub-Programme: “Culture”

 

 

 Περισσότερα

 


 

argosΕλληνικός τίτλος | Κωδικός: Δημιουργικές Δράσεις και Σταυροδρόμια Δυναμικών Συνεργασιών - Παραστατικές Τέχνες | KA 0377

Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πολυεταιρικό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», υπό-Πρόγραμμα: «Πολιτισμός»  | Creative Europe Cooperation Projects – Sub-Programme: “Culture”

 

Περισσότερα


 

ariadneΕλληνικός τίτλος | Κωδικός: Αριάδνη: Τέχνες και διαπολιτισμική προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα | KA 173

Πρόγραμμα: Grundtvig Multilateral N 2010-4480/001-003 - LLP

 

Περισσότερα


 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής