ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα - Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης ΠΑΠΕΛ

Ευρωπαϊκά & Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα - Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης ΠΑΠΕΛ

HighRes300 GENESIS3 04Κωδικός: KA 80486

Διάρκεια: Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2023
Πρόγραμμα: 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας [ΕΛΙΔΕΚ]

 

Περισσότερα

 

 

 


 

2021 09 19 archive papalexiou 01 LOGO dp

Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου: Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση, Καινοτόμες Εφαρμογές Έρευνας και Προβολής

Κωδικός: ΚΑ 80556

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2020-Δεκέμβριος 2021

Πρόγραμμα: "Ψηφιακός Πολιτισμός", χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περισσότερα

 

 


 

 crearchΕλληνικός τίτλος | Κωδικός: Δημιουργικά Ευρωπαϊκά Αρχεία ως Καινοτόμες Εστίες Πολιτισμού | KA 0363

Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 - Οκτώβριος 2021

Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πολυεταιρικό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», υπό-Πρόγραμμα: «Πολιτισμός»  | Creative Europe Cooperation Projects – Sub-Programme: “Culture”

Περισσότερα

 


 

pelopas  
Κωδικός: KA 80490
Διάρκεια: Μάρτιος 2020-Ιούνιος 2021
Πρόγραμμα: Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές - Κύκλος Β΄, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα


 

logos

Κωδικός: ΚΑ 80494

Διάρκεια: Μάρτιος 2020 - Μάιος 2021
Πρόγραμμα:Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές - Κύκλος Β΄, Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ

 Περισσότερα

 


 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής