ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συνεργασίες με διεθνείς φορείς

1. Πανεπιστημιακά Τμήματα

Universite Paris III- Nouvelle Sorbonne

Universite Paris VII- Denis Diderot

University of Tartu

St Mark & St. John University of Plymouth

Gazi University

University of Ljubljana

Cyprus College (Κύπρος)

VIA university college (Δανία)

Kirchliche Pädagogische Hochschule (Αυστρία)

Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Πάντοβας, Ιταλία

Αccademia di Belli Arti- Βενετία

European Performers House (Δανία)

University of Cambridge

University of Oxford

Université Paris Diderot-Paris 7

Central School of Speech & Drama (Λονδίνο)

Πανεπιστήμιο Complutense τηςΜαδρίτης

University of West Bohemia in Pilsen

Siauliu Universitetas

Karlsstad Universität

European University Cyprus

Πανεπιστήμιο Winchester (Μ. Βρετανία)

Bauhaus Universität Weimar/Fakultät für Kunst und Design

2. Άλλοι φορείς

Ιstituto del Teatro

Rose theatre (Λονδίνο)

Lion & Unicorn (Αργεντινή)

Teatro Belissario (Τσεχία)

International Festival “Sarajevo Winter", Bosnia and Herzegovina

ΤμήμαΡαδιοφώνουκαιΤηλεόρασηςτου ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY, Κωνσταντινούπολη

L'association Élan Interculturel

Artemisszio Foundation (Ουγγαρία)

Momentum Arts (ΗνωμένοΒασίλειο)

TAN Dance (ΗνωμένοΒασίλειο)

Pädagogoische Hochschule Heidelberg

Institut Stuki Universytet Slaski

•Katowicack Filia w Cieszynie

•Hogeshool Antwerpen

•Apor Vilmos Katolikus Föiskola

•Teachers Faculty in Zagreb Uciteljski Fakultet

•Pädagogische Hochschule der Steiermark

•Kirchliche Pädagogische Hochschule

•Midt West Jutland (Δανία)

•Aspire Trust Ltd (Μ.Βρετανία)

•Θεατρικόςοργανισμός Crooked House Theatre Company (Ιρλανδία)

•Θεατρικός οργανισμός Tri-boo (Φλωρεντία)

•Θεατρικός οργανισμός Sottoteatro (Φλωρεντία)

Θεατρικός οργανισμός YouthHumanRightsClubatBalkanCentrefortheRegionalDevelopment (Βουλγαρία)

Θεατρικός οργανισμός TheBielskoArtisticAssociationGrodzkiTheatre (Πολωνία)

Θεατρικός οργανισμός Arbeit, BildungundForschung, e.V. (Γερμανία)

AquilaTheatreCompany (Αγγλία)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός CollectifArtsduGeste (Γαλλία)

Δήμος Μασσαλίας (Γαλλία)

Mimos Festival (Γαλλία)

Festival International de Théâtre de Rue et des Arts de la rue d’ Aurillac (Γαλλία)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Illustrations Confuses (Γαλλία)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής