ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ταυτότητα ιστοσελίδας

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ειδικό και Τεχνικό Εργαστηριακό   Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

e-mail

Βασιλική Γιωννά                                     

Ιδρυματική Συντονίστρια ERASMUS για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

vgionna@uop.gr

Μαρία Καραγιάννη

Τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ

mkarag@uop.gr

Διοικητικό προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

e-mail

Διαμαντίδου Δήμητρα

Προϊσταμένη & Γραμματέας Τμήματος

diamad@uop.gr

Αποστολοπούλου Αγγελική

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία

agapost@uop.gr

Λάγγα Ματίνα

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία

matinal@uop.gr

Διαβολή Κονδυλία

Διοικητική υπάλληλος -  Διδακτήρια

condil@uop.gr

Λοιπό προσωπικό

Αναστασοπούλου Νίκη

Βιβλιοθηκονόμος

nikanast@uop.gr

Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα

Βιβλιοθηκονόμος

kgeorgop@uop.gr

Μαρκέλλου Ιωάννα

Βιβλιοθηκονόμος

imarkel@uop.gr

Ξύδης Παναγιώτης

Τεχνικός

xydis@uop.gr

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής