ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ειδικό και Τεχνικό Εργαστηριακό   Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

e-mail

Βασιλική Γιωννά                                     

Ιδρυματική Συντονίστρια ERASMUS για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

vgionna@uop.gr

Μαρία Καραγιάννη

Τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ

mkarag@uop.gr

Διοικητικό προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

e-mail

Διαμαντίδου Δήμητρα

Προϊσταμένη & Γραμματέας Τμήματος

diamad@uop.gr

Αποστολοπούλου Αγγελική

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία

agapost@uop.gr

Λάγγα Ματίνα

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία

matinal@uop.gr

Διαβολή Κονδυλία

Διοικητική υπάλληλος -  Διδακτήρια

condil@uop.gr

Λοιπό προσωπικό

Αναστασοπούλου Νίκη

Βιβλιοθηκονόμος

nikanast@uop.gr

Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα

Βιβλιοθηκονόμος

kgeorgop@uop.gr

Μαρκέλλου Ιωάννα

Βιβλιοθηκονόμος

imarkel@uop.gr

Ξύδης Παναγιώτης

Τεχνικός

xydis@uop.gr

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής