ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Τ.Ε.Π.
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό    ( Ε. Τ. Ε. Π. )

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

e-mail

Βασιλική Γιωννά Βαθμίδα Α'

Ιδρυματική Συντονίστρια ERASMUS για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

vgionna@uop.gr

Μαρία Καραγιάννη Βαθμίδα Β'

Τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ

mkarag@uop.gr

Λάμπρος Σκουφούλας   Ηλεκτρολόγος skoufoulas@go.uop.gr

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής