ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και επισκέψεις σχολείων

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επιδιώκει να καταστεί ένα μορφωτικό, πολιτιστικό κέντρο δια βίου μάθησης για την πόλη του Ναυπλίου αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Αργολίδας. Βασικός του στόχος είναι η επιμόρφωση, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τους φορείς και τους πολίτες και ένας από τους τομείς υλοποίησης του στόχου αυτού είναι τα σχολεία και οι επισκέψεις τους στο ΤΘΣ, καθώς και η εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, το ΤΘΣ δια της συνύπαρξης φοιτητών και μαθητών γίνεται κομβικό σημείο συνάντησης και συνύπαρξης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και διευρυμένος τόπος ανταλλαγής γνώσεων και διάδρασης μεταξύ θεωρίας και πράξης, μεταξύ θεατροπαιδαγωγικού παιχνιδιού και θεωρίας του στο ΤΘΣ και εφαρμογής τους στους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολειών και τους μεγαλύτερους των Γυμνασίων.

   Στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους υλοποιούνται, στους χώρους του ΤΘΣ, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων είναι: α) η  ευαισθητοποίηση των μαθητών στην καλλιτεχνική γλώσσα του θεάτρου. β) η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στην αναζήτηση της προσωπικής τους ταυτότητας, όπως είναι το περιβάλλον, ο ρατσισμός, η τοπική ιστορία, η επιστήμη και η υγεία.

   Τα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και το ΤΘΣ επισκέφθηκαν συνολικά οι ακόλουθες σχολικές τάξεις:

Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ε1΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (25/11/11)

Ε2΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (02/12/11)

Β΄ Τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (15/12/11)

ΣΤ΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (16/12/11)

Γ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (20/01/12)

Ε΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου (02/11/12)

Δ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου (09/11/12)

Γ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (30/11/12)

Δ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (07/12/12)

Ε Τάξη του Δημοτικού σχολείου Γαλατά Τροιζηνίας (15/04/13)

Α΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (04/11/13)

•Γ΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (04/11/13)

•Β΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (11/11/13)

•Γ΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (11/11/13)

•Δ΄ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (18/11/13)

•ΣΤ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου (18/11/13)

•Β΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας (25/11/13)

•Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας (25/11/13)

Β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γ΄ τάξη Γυμνασίου Βάρης (04/03/11)

Γ΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας (09/12/11)

Α΄ τάξη του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου (13/01/12)

Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου Επισκοπής Νάουσας (30/03/12)

Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου (02/12/13)

Β΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου (02/12/13)

Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Ναυπλίου Προσύμνης (09/12/13)

Β΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Ναυπλίου Προσύμνης (09/12/13)

Α΄ τάξη του 1ου ΓΕΛ (16/12/13)

Β΄ τάξη του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου (16/12/13)

 

Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής