ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφοιτοι ΤΘΣ

Το Προφίλ του Αποφοίτου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Τ.Θ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη θεατρική επιστήμη και τέχνη. Συνδυάζει την επιστημονική μεθοδολογία και τη θεωρητική κατάρτιση με τη θεατρική πρακτική, και παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχή επιστημονική ή καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Οι πτυχιούχοι του Τ.Θ.Σ. ορίζονται ως θεατρολόγοι (βάσει Π.Δ. 105/2009 και Π.Δ. 125/2000). Ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες της σκηνής, έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διάδοση της θεατρικής τέχνης και του πολιτισμού.
Οι απόφοιτοι του Τ.Θ.Σ. έχουν αποκτήσει βασική θεατρική παιδεία, καθώς έχουν παρακολουθήσει, κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, μαθήματα κορμού που τους εξασφαλίζουν τις απαραίτητες θεατρολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις. Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, παρακολουθούν τα μαθήματα ειδίκευσης των δύο άτυπων κατευθύνσεων του Τ.Θ.Σ., της «Θεατρολογίας» και της «Θεατρικής Πρακτικής», και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης παρακολουθήσει υποχρεωτικά μαθήματα Παιδαγωγικής του Θεάτρου καθώς και ετήσιο κύκλο μαθημάτων ξένης γλώσσας και της συναφούς θεατρικής ορολογίας, και έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς εκτός Πανεπιστημίου.
Οι πτυχιούχοι δύνανται να αξιοποιήσουν τη θεατρολογική τους κατάρτιση και να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της θεατρικής επιστήμης και τέχνης, της εκπαίδευσης καθώς και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, δύνανται να απασχοληθούν επαγγελματικά ως:
1. Εκπαιδευτικοί (εφόσον λάβουν το ανάλογο Πιστοποιητικό Επάρκειας προσόντων και διδασκαλίας από τους αρμόδιους φορείς): θεατροπαιδαγωγοί, εμψυχωτές, δάσκαλοι και καθηγητές θεατρικής αγωγής, καθηγητές/επιμορφωτές θεατρικής παιδείας, δραματολογίας, ιστορίας και θεωρίας του θεάτρου σε όλες τις βαθμίδες της εγκυκλίου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές κινηματογράφου, ωδεία κ.ά.)
2. Στελέχη θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, επιμελητές θεατρικών προγραμμάτων και δράσεων σε θεατρικούς οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς (κρατικοί θεατρικοί οργανισμοί, εθνικές σκηνές, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., επιχορηγούμενο και ελεύθερο θέατρο, φεστιβάλ κ.ά.)
3. Ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι επί πολιτιστικών θεμάτων: πολιτιστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού και παραγωγής, υπεύθυνοι καλλιτεχνικών δράσεων σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, φεστιβάλ, θέατρα, μουσεία, χώροι τέχνης, παιδείας και πολιτισμού, αρχεία και βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικοί φορείς, ΜΜΕ κ.ά.)
4. Πολιτιστικοί συντάκτες, επιμελητές, κριτικοί θεάτρου και τέχνης: σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εκδόσεις (καθημερινός και περιοδικός Τύπος, ηλεκτρονικός Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδοτικοί οίκοι).
5. Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της σκηνής: δημιουργοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βοηθοί σκηνογράφου και ενδυματολόγου, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί, ανιματέρ κ.λπ., σε χώρους θεατρικής δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού.
Οι πτυχιούχοι του Τ.Θ.Σ. διαθέτουν επίσης το απαιτούμενο θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος ή διδακτορικού διπλώματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους σε Α.Ε.Ι και σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά, πολιτιστικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Τέλος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, παρέχεται στους αποφοίτους του Τ.Θ.Σ. το δικαίωμα εγγραφής τους ως τακτικών μελών στον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ).

Συντάκτης κειμένου: Ευτύχης Πυροβολάκης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Τμηματικός Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διασύνδεσης

 

apofoitoi

 

Δίκτυο επικοινωνίας αποφοίτων
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών δημιούργησε ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Σε όλα τα Πανεπιστήμια υπάρχει Γραφείο Διασύνδεσης που προσπαθεί να φέρει σε επαφή τους αποφοίτους με την αγορά εργασίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί στην Τρίπολη. Όμως αυτό στο οποίο αναφερόμαστε είναι κάτι διαφορετικό. Το Τμήμα επιθυμεί και κρίνει απαραίτητο να έρθει σε επαφή με όλους τους αποφοίτους του για να βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους. Αυτό θα εξυπηρετήσει πολλούς στόχους. Το Τμήμα θα γνωρίζει την πορεία των αποφοίτων που θεωρεί «δικά του παιδιά», την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε εργασίες σχετικές ή όχι με το θέατρο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά την αποφοίτηση ή αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα, την ανάγκη για επικαιροποίηση των σπουδών τους ή τη συνέχισή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και πολλά άλλα θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς και την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων και σεμιναρίων της Σχολής.

Η οργάνωση αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση του Τμήματος μέσω της αυτοκριτικής του και στην παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών που επιζητούν οι απόφοιτοι. Παράλληλα όμως το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου, έχοντας κοντά του τους «απογόνους» του, θα αξιοποιεί τις εμπειρίες¸ τις γνώσεις και τις επαγγελματικές κατακτήσεις τους προκειμένου με αυτές να εμψυχώσει τους προπτυχιακούς φοιτητές και έτσι οι απόφοιτοί του να λειτουργήσουν ως δάσκαλοι που θα προσφέρουν την εξειδίκευση και τις εμπειρίες τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό πολλά μικρά πανεπιστήμια στηρίζονται με πολλαπλούς τρόπους στους αποφοίτους τους.
Το Πανεπιστήμιο προκειμένου να αποτελέσει «ζωντανό» κύτταρο των θεατρολόγων του Ναυπλίου, τόπο συνάντησης, επικοινωνίας, ανταλλαγής, δημιουργικότητας και υποστήριξης, σχεδιάζει ενημερωτικές συναντήσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλα φόρα, εκδηλώσεις προς τιμή των αποφοίτων και δημιουργία ιστοσελίδας-τράπεζας πληροφοριών σχετικής με αυτούς. Ήδη έχει αποστείλει στους απόφοιτους το πρώτο ερωτηματολόγιο προκειμένου να μελετήσει ερευνητικά την επαγγελματική εξέλιξη και το προφίλ τους.

apofoitoi3

Δελτίο Τύπου 1ης Ημερίδας

Πρόγραμμα 1ης Ημερίδας

Φωτό 1ης Ημερίδας

**********************

Πρόγραμμα 2ης Ημερίδας

Φωτό 2ης Ημερίδας

 

(20-5-2015) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Θεατρικών Σπουδών - Εκδήλωση με τίτλο «Συνάντηση  με το Θόδωρο Τερζόπουλο» Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στο Θέατρο Άττις στην Αθήνα με καλεσμένους τους Απόφοιτους  και τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (αφίσαδελτίο τύπου)

 

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Με το ΠΔ 105/2009 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α144/13-08-2009, οι διατάξεις του ΠΔ 125/2000 (ΦΕΚ Α111/2000) << Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης >>  εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επισυνάπτονται τα εν λόγω ΦΕΚ.

ΦΕΚ Επαγγελματικά δικαιώματα 1

ΦΕΚ Επαγγελματικά δικαιώματα 2

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής