ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με το ΠΔ 105/2009 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α144/13-08-2009, οι διατάξεις του ΠΔ 125/2000 (ΦΕΚ Α111/2000) «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επισυνάπτονται τα εν λόγω ΦΕΚ.

ΦΕΚ Επαγγελματικά Δικαιώματα 1

ΦΕΚ Επαγγελματικά Δικαιώματα 2

Εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠΠΕΘ για την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής