ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Με το παρόν ορίζονται Σύμβουλοι καθηγητές για τους φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΘΣ (αλφαβητικά και με ΑΑ) ως εξής:
•    από  5052201700137 έως και  5052201800021   ΑΑ 1-135  κ.  Σπυροπούλου Αγγελική , Αναπλ. Καθηγήτρια
•    από 5052201700022 έως και 5052201900052  ΑΑ 136-270   κ. Κοτζαμάνη Μαρίνα , Αναπλ. Καθηγήτρια
•    από 5052201000060    έως και  5052201600061  ΑΑ  271-405 κ. Μπλέσιος Αθανασιος , Αναπλ.  Καθηγητής
•    από 5052201600160 έως και 5052201500078 ΑΑ 406-540  κ.  Γεωργοπούλου βαρβάρα, Αναπλ.  Καθηγήτρια ,
•    από 5052201900174 έως και 5052201800121 ΑΑ  541-675  κ. Παπαλεξίου Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ,
•    από 5052201300083   έως και 5052201600164  ΑΑ   676-  810 κ. Πυροβολάκης Ευτύχης, Επικ. Καθηγητής
•    από 5052201900144 έως και 5052201900172 ΑΑ 811-946 κ. Καλούδη Κωστούλα,  Επικ. Καθηγήτρια
Επισημαίνεται ότι για να οριστεί συνάντηση με τους υπεύθυνους Συμβούλους καθηγητές, προαπαιτείται η αποστολή σχετικού αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις των Συμβούλων, όπως δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

 

Λίστα φοιτητών

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής