ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21)
Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, λόγω της πανδημίας convid, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των διά ζώσης καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο:
1.    Για μαθήματα βιωματικού χαρακτήρα διατίθεται αποκλειστικά η αίθουσα «Λήδα Τασοπούλου» μέχρι την παραλαβή νέων αιθουσών στο παραδοτέο κτήριο. Η είσοδος στην αίθουσα επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές/τριες, σε διδάσκοντες/ουσες και διοικητικό προσωπικό της Σχολής, ή σε εγγεγραμμένους/ες στο μάθημα ελεύθερους ακροατές. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός φοιτητών/τριών στην συγκεκριμένη αίθουσα είναι 25 άτομα, με τήρηση αποστάσεων 1,5 μ.
2.    Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών και την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών στα βιωματικά μαθήματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΘΣ 2020-2021, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, και στην σχετική ΚΥΑ που αφορά την λειτουργία των ΑΕΙ.
3.    Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών/τριών, ως προς τις εγγραφές στα καλλιτεχνικά μαθήματα θα πρέπει να προηγηθούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης θεατρικής πρακτικής επί πτυχίω ν+, έπειτα του 4ου έτους, ακολουθούν του 3ου έτους, και στο τέλος όσοι θα το επιλέξουν ως Ε.Ε. από άλλα έτη και κατευθύνσεις.
4.    Η χρήση μάσκας από όλους, (φοιτητές, διδάσκοντες και υπόλοιπο προσωπικό) και η τήρηση της απόστασης 1,5 μ. σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου είναι υποχρεωτική. Η αναμονή των φοιτητών/φοιτητριών πριν την έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην υπαίθρια είσοδο του κτιρίου και όχι στον ισόγειο χώρο, τηρώντας τις αποστάσεις του 1,5 μ.
5.    Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή και μετακίνηση στους κοινόχρηστους χώρους του 1ου ορόφου και του ισογείου του κτιρίου.
6.    Η προμήθεια μάσκας καθώς και η μέριμνα για χρήση αντισηπτικού χεριών αποτελεί ευθύνη του καθένα προσωπικά. Η συχνή απολύμανση των χεριών είναι υποχρεωτική διαδικασία για όλους,  πριν και μετά από κάθε μάθημα καθώς και κατά τα διαλείμματα.
7.    Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου των κεντρικών διδακτηρίων. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας με ροφήματα, αναψυκτικά ή φαγητό.
8.    Οποιαδήποτε επιπλέον δραστηριότητα παράλληλης ή πρόσθετης διδασκαλίας σε μικρές ομάδες φοιτητών θα πραγματοποιείται στην αίθουσα μόνο με παρουσία και επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, κατόπιν συνεννόησης μαζί του και σχετικού προγραμματισμού.
9.    Σε κανέναν χώρο του πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση προβών εκτός των ωρών των μαθημάτων.
10.    Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά παράθυρα στην αίθουσα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
11.    Για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικά μαθήματα που απαιτούν σωματικές ασκήσεις, οι φοιτητές εισέρχονται ένας-ένας στην αίθουσα και αφαιρούν τα παπούτσια τους που θα βάζουν σε δικές τους θήκες (ή σακούλες) μέσα στην τσάντα τους, την οποία θα ακουμπήσουν σε προκαθορισμένο σημείο μέσα στην αίθουσα, κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα.
12.    Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να γράφουν τα ονόματά τους και τηλέφωνα επαφής σε κατάλογο που παρέχει ο διδάσκων, προκειμένου, σε περίπτωση κρούσματος να καταστεί δυνατή η ενημέρωση και η ιχνηλάτηση.
13.    Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, τα άρθρα του παρόντος πρωτοκόλλου ενδέχεται να αναθεωρηθούν και να κλείσει η Σχολή για τουλάχιστoν 14 ημέρες.
14.    Υπενθυμίζεται τέλος ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές εντολές του αρμοδίου Υπουργείου, «όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα».

Με απόφαση της Συνέλευσης  του ΤΘΣ

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής