ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπ' αριθμ.: 150506/Z1/04.11.2020, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το  χειμερινό εξάμηνο  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.
Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την   Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2020. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που θα πρέπει να εισέρχονται οι φοιτητές είναι http://eudoxus.gr.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν πρώτα σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων. Συγγράμματα δικαιούνται να πάρουν μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή μαθημάτων τους.            
Επισημαίνουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής