ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με Κ.Α. 80573 (κωδικός MIS: 5089190) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (λήψη αρχείου)

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (λήψη αρχείου)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής