ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13289/20.07.2021

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

 

  Αίτηση   (λήψη αρχείου docx)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:    Υπεύθυνη Δήλωση   (λήψη αρχείου docx)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ:    Υπεύθυνη Δήλωση   (λήψη αρχείου docx)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής