ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Όσοι φοιτητες έχουν πραγματοποιήσει την εγραφή τους και δεν έχουν πάρει τους κωδικούς τους από το Τμήμα, παρακαλούνται να μας αποστείλουν αίτηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με την οποία θα μας ζητούν τους κωδικούς τους και θα προσδιορίζουν τον τροπο αποστολής τους (e-mail,φαξ ή ταχυδρομικά).

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής