ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 καλούνται να καταθέσουν αίτηση καθομολόγησης πτυχιούχου [πατήστε] στη Γραμματεία του Τμήματος από 18 Ιανουαρίου 2018  έως  5 Φεβρουαρίου 2018 (email: ts-secretary@uop.gr ή φαξ: 2752096128).

 

Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν πριν την ορκωμοσία τους:

•    Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κανένα βιβλίο.
•    Την Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή το βιβλιάριο σπουδών.
•    Tην κάρτα ελευθέρας εισόδου σε θέατρα
•    Να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον ο φοιτητής έχει ζητήσει και είχε πάρει την κάλυψη αυτή από το ΠΑ.ΠΕΛ.)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής