ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 

Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία ενός χώρου σπουδών και έρευνας όπου η θεωρία και η πρακτική, η επιστήμη και η τέχνη, συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι ευνόητο, άλλωστε, ότι αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος ενός Τμήματος που ανήκει σε μία Σχολή Καλών Τεχνών.  Το Τμήμα μας, όπως και το αντίστοιχο για τη Βόρεια Ελλάδα Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελούν τους δύο πόλους θεατρικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα με διττό χαρακτήρα (θεωρητικό και πρακτικό).

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τμήματος αντανακλάται στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προωθεί την σύζευξη θεωρίας και πράξης. Εκτός από την αλληλεπίδραση θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματός μας, που μάλιστα στηρίζει τον διττό μας χαρακτήρα, είναι ότι παρέχει μεγάλη ελευθερία επιλογής μαθημάτων στους φοιτητές των δύο τελευταίων ετών. Το πρόγραμμά μας, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα ιδιαίτερα ερευνητικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των φοιτητών. 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές και αναπτύσσεται σε οκτώ εξάμηνα. Η λήψη πτυχίου προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε σαράντα οκτώ (48) μαθήματα συν την κατάθεση μίας πτυχιακής εργασίας.

 

Μαθήματα Υποδομής

Η αποτελεσματική χρήση της ελευθερίας επιλογής βασίζεται στη στέρεη γνώση που αποκτούν οι φοιτητές τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους μέσα από τα 28 υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής.  Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1.  Θεατρολογικά μαθήματα
  2. Μαθήματα θεατρικής πρακτικής
  3. Μαθήματα παιδαγωγικής του θεάτρου
  4. Μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας
  5. Μαθήματα γλώσσας.  

Στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους, το μάθημα «Εισαγωγή στις θεατρικές σπουδές» εξοικειώνει τους φοιτητές με την διττή φύση της θεατρικής τέχνης ως κειμένου και παράστασης και λειτουργεί ως βάση για να κατανοήσουν την σχέση των θεωρητικών με τα πρακτικά μαθήματα.  Παράλληλα, το μάθημα εξετάζει την σχέση του θεάτρου με άλλες τέχνες και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των θεατρολογικών  μαθημάτων με τα μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών.

1. Θεατρολογικά Μαθήματα

 Τα θεατρολογικά μαθήματα αποτελούν τον πυρήνα των σπουδών κατά τα δύο πρώτα έτη και καλύπτουν, σε εισαγωγικό επίπεδο τα βασικά πεδία του αντικειμένου, δηλαδή την ιστορία του θεάτρου, την δραματολογία και την θεωρία με μεγάλη χρονική ευρύτητα, από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή. Το ελληνικό θέατρο και δράμα διδάσκεται σε δύο κύκλους, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει 3 μαθήματα που αφορούν το αρχαίο και το νεοελληνικό θέατρο, αντιστοίχως.  Οι άλλες θεατρικές παραδόσεις διδάσκονται σε έναν ενιαίο κύκλο 4 μαθημάτων Παγκοσμίου θεάτρου με έμφαση στο ευρωπαϊκό και στο αμερικανικό θέατρο και με χρονική αφετηρία τον Μεσαίωνα. Η ιστορία του θεάτρου διδάσκεται σε ενιαίο μάθημα με την δραματολογία, με το σκεπτικό ότι είναι χρήσιμο οι φοιτητές να μπορούν να εντάξουν τις δραματουργικές καινοτομίες στα ιστορικά τους συμφραζόμενα.  Η θεωρία του θεάτρου διδάσκεται σε ένα μάθημα, το οποίο εισάγει τους φοιτητές σε θεμελιώδεις θεωρητικές τάσεις του θεάτρου και του δράματος από την αρχαιότητα έως σήμερα και στην κριτική τους προσέγγιση. Τόσο στην διδασκαλία της δραματολογίας όσο και της θεωρίας, δίνουμε έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με τα ίδια τα κείμενα και όχι μόνο με την δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη. Στο πρόγραμμα των θεατρολογικών μαθημάτων προσφέρουμε επίσης το βασικό μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας & Ζητήματα Γραφής και Επιμέλειας Κειμένου-Εργασίας», στο οποίο οι φοιτητές μαθαίνουν να γράφουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εργασίες και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της θεατρολογικής έρευνας. 

Στη θεατρολογική ύλη των δύο πρώτων ετών συμπεριλαμβάνονται τέλος και δύο μαθήματα τα οποία, όπως η Εισαγωγή στις θεατρικές σπουδές, ευνοούν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μαθήματα του Προγράμματος.  Αυτά είναι το «Λαϊκό θέατρο» και τα «Σκηνοθετικά ρεύματα.»  Το πρώτο εισάγει τους φοιτητές σε μια πλούσια και λιγότερο γνωστή ελληνική παράδοση λαϊκών θεατρικών ειδών, ενθαρρύνοντας γόνιμες συγκρίσεις με το αποκαλούμενο «θέατρο των δημιουργών» το οποίο κατά κύριο λόγο διδάσκεται στο τμήμα. Το έδαφος είναι πρόσφορο, καθώς πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από λαϊκές μορφές θεάτρου. 

Το μάθημα «Σκηνοθετικά ρεύματα» εισάγει τους φοιτητές σε σημαντικές σκηνοθετικές τάσεις που διαμορφώθηκαν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα από τον Αντουάν και τον Στανισλάφσκυ έως τον Αρτώ και τον Μπρεχτ.  Η σκηνοθεσία διδάσκεται σε ειδικό μάθημα όχι μόνο επειδή έχει τον πιο κεντρικό ρόλο στην σκηνική σύλληψη, αλλά και επειδή είναι κατεξοχήν η σκηνική τέχνη που συνδυάζει την θεωρητική με την πρακτική γνώση. Τα «Σκηνοθετικά ρεύματα» διδάσκονται παράλληλα με το μάθημα «Εισαγωγή στη σκηνοθεσία: θεωρία και πράξη» στο χειμερινό εξάμηνο του 2ου έτους. Η εισαγωγή στην σκηνοθεσία εστιάζει σε πιο σύγχρονους σκηνοθέτες απ’ ό,τι τα «Σκηνοθετικά ρεύματα», και έχει περισσότερο πρακτική κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη ωφέλεια της παράλληλης διδασκαλίας των δύο μαθημάτων είναι ότι οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παραβάλλουν την θεωρητική με την πρακτική γνώση.  Για παράδειγμα, στο θεωρητικό μάθημα, ζητείται από τους φοιτητές να αναλύσουν σε μία εργασία πώς θα σκηνοθετούσαν ένα έργο της επιλογής τους με τον τρόπο ενός από τους σκηνοθέτες που μελετώνται στο μάθημα.  Στο πρακτικό μάθημα, τίθεται η ίδια εργασία αλλά με πρακτικό προσανατολισμό και τελικό στόχο την παράσταση σκηνών. 

2. Μαθήματα θεατρικής πρακτικής
Στα δύο πρώτα έτη, παρέχεται στους φοιτητές μία βασική αλλά πολύπλευρη μύηση στις διάφορες πτυχές της θεατρικής πρακτικής μέσω της διδασκαλίας τεσσάρων μαθημάτων εισαγωγικού χαρακτήρα: Εκτός από την Εισαγωγή την Σκηνοθεσία που αναφέραμε, προσφέρουμε τα εξής:

       Εισαγωγή στην υποκριτική θεωρία και πράξη

       Εισαγωγή στην Σκηνογραφία και Ενδυματολογία θεωρία και πράξη

       Εισαγωγή στον Χορό: Θεωρία και πράξη

Το τελευταίο αυτό μάθημα ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς τους τρόπους που μια παράσταση διαχειρίζεται την κίνηση.  Παράλληλα λειτουργεί ως βάση για τα τρία μαθήματα του άτυπου κύκλου χορού που προσφέρονται στα έτη ειδίκευσης. 

Τα πρακτικά μαθήματα εξασφαλίζουν για όλους τους φοιτητές του Τμήματος μία βασική εξοικείωση με τους κώδικες της σκηνικής ερμηνείας. Όπως δηλώνουν και οι τίτλοι τους, τα μαθήματα θεατρικής πρακτικής δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην πράξη αλλά συνδυάζουν την εξάσκηση στην τέχνη με την θεωρία.  Από αυτή την άποψη έχουν συνάφεια και προεκτείνουν τους προβληματισμούς που τίθενται στα θεατρολογικά μαθήματα.  Για παράδειγμα οι φοιτητές ερευνούν τεχνικές υπόκρισης, όχι μόνο στο αντίστοιχο πρακτικό μάθημα αλλά και στα θεατρολογικά μαθήματα, όπως στην «Εισαγωγή στις Θεατρικές Σπουδές» ή στα «Σκηνοθετικά ρεύματα».  Στο πρακτικό όμως μάθημα η θεωρία εντάσσεται σε άλλο πλαίσιο, επειδή κατευθύνεται στην εφαρμογή.  Ήδη από το εισαγωγικό επίπεδο η πρακτική εξάσκηση έχει υψηλές απαιτήσεις, καθώς οι διδάσκοντες επιδιώκουν να παρουσιάζουν οι φοιτητές τις εργασίες τους δημόσια ως μέρος της εξεταστικής διαδικασίας. 

Εκτός από τα 4 μαθήματα που αναφέραμε, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να προσηλωθούν στην σκηνική πράξη στα έτη ειδίκευσης, έχουν την δυνατότητα να λάβουν συνολικά 6 μαθήματα θεατρικής πρακτικής.  Συγκεκριμένα, πρέπει να λάβουν το μάθημα «Εισαγωγή στο σωματικό θέατρο και στην μιμική τέχνη», το οποίο τους εξοικειώνει με βασικές προσεγγίσεις σωματικού θεάτρου και συμπληρώνει την εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων που προσφέρει το εισαγωγικό μάθημα του χορού. 

Ειδικά για τους φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Υποκριτικής  στα έτη ειδίκευσης, προσφέρεται ένα επιπλέον προαπαιτούμενο μάθημα, «Οι έξι αισθήσεις στο χώρο», μέσα από το οποίο αξιολογούνται και επιλέγονται εκείνοι που πρόκειται στη συνέχεια να εμβαθύνουν στην Υποκριτική.Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα, επιλέγουν το θεωρητικό μάθημα «Αρχαίο θέατρο» το οποίο παρουσιάζει όλες τις αρχαιολογικές και φιλολογικές πηγές για τη σκηνική ερμηνεία στην αρχαιότητα.  Ασκεί τους φοιτητές στην βιβλιογραφική έρευνα και τους προετοιμάζει για τα πιο απαιτητικά, σεμιναριακού χαρακτήρα θεωρητικά μαθήματα των δύο τελευταίων ετών.

 

 

3. Μαθήματα Παιδαγωγικής του Θεάτρου

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων παιδαγωγικής του θεάτρου.  Είμαστε το μόνο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο οποίο διδάσκουν μαθήματα αυτού του αντικειμένου δύο μέλη ΔΕΠ.  Προσφέρονται 8 μαθήματα ανά έτος, 4 από τα οποία είναι υποχρεωτικά και μοιρασμένα ισομερώς στα πρώτα δύο και στα τελευταία δύο έτη των σπουδών, αντίστοιχα.  Ο κύκλος των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων διασφαλίζει την άριστη κατάρτιση των φοιτητών στη διδακτική του θεάτρου στην εκπαίδευση, ενισχύοντας αποτελεσματικά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες. Ειδικότερα, το μάθημα   «Παιδαγωγική του θεάτρου ΙV: Η διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» είναι υποχρεωτικής επιλογής για όλους τους φοιτητές, εξασφαλίζοντας τη  δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων διδακτικής της θεατρικής αγωγής σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εισαγωγικά μαθήματα παιδαγωγικής του θεάτρου των δύο πρώτων ετών εξοικειώνουν τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και τεχνικές του θεάτρου στην εκπαίδευση, όχι μόνο από θεωρητική άποψη αλλά και από την σκοπιά της εφαρμοσμένης έρευνας.  Όλα τα παιδαγωγικά μαθήματα εμπεριέχουν και βιωματικά εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.

          Ο συνδυασμός λοιπόν της θεωρητικής με την πρακτική γνώση παίζει σημαντικό ρόλο και σε αυτή την κατηγορία μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.  Το τμήμα έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με σχολεία και πολιτιστικούς φορείς που δίνουν στους φοιτητές πολύπλευρες δυνατότητες εφαρμογής της παιδαγωγικής διδασκαλίας του θεάτρου, ιδιαίτερα κατά τα δύο τελευταία έτη των σπουδών τους. Οι δυνατότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν υποδειγματικές διδασκαλίες σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, θεατρικής έκφρασης και διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων ή ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων. 

4. Μαθήματα Ευρύτερης Ανθρωπιστικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

Σ’ αυτό τον κύκλο συμπεριλαμβάνονται 4 μαθήματα σε αντικείμενα ευρύτερης ανθρωπιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας όπως η ιστορία, η λογοτεχνία, η ιστορία της τέχνης και ο κινηματογράφος.  Τα μαθήματα αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε στους φοιτητές μια πιο στοχαστική και ολοκληρωμένη θεατρική παιδεία που να ανταποκρίνεται στον ευρύτερο πολιτισμικό ρόλο του θεάτρου αλλά και του πανεπιστημίου, καθώς η θεατρική παιδεία που παρέχουμε είναι πανεπιστημιακού επιπέδου.  Η εξακτίνωση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν μας επιτρέπει να κατευθύνουμε τους φοιτητές να λάβουν μαθήματα ευρύτερης παιδείας σε άλλα τμήματα, οπότε καλύπτουμε τις ανάγκες αυτές ενδοτμηματικά.  Πέρα από την ωφέλιμη πολιτισμική τους διάσταση, τα περισσότερα από τα μαθήματα αυτά έχουν άμεση σχέση με θέματα που τίθενται στα θεατρολογικά μαθήματα, καθώς και στα μαθήματα θεατρικής πρακτικής. Για παράδειγμα, τα μαθήματα «Ρεύματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 18ος-20ος αιώνας» και  «Ιστορία της τέχνης: Ρομαντισμός-1945» ασκούν τους φοιτητές στο να αναγνωρίζουν αισθητικά ρεύματα και ύφη.  Αυτό έχει άμεση εφαρμογή στην μελέτη της τέχνης του θεάτρου.  Στα δύο τελευταία έτη των σπουδών η σχέση ανάμεσα σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων και τα θεατρικά μαθήματα γίνεται στενότερη μέσα από την εξερεύνηση διαθεματικών προσεγγίσεων που συσχετίζουν το θέατρο με τον κινηματογράφο, την λογοτεχνία ή την ιστορία σε μαθήματα, όπως το μάθημα «Αρχαία ιστορία και θέατρο» ή το μάθημα «Διαθεματικές προσεγγίσεις: Θέατρο και κινηματογράφος», το οποίο μελετά την επιρροή του θεάτρου στον κινηματογράφο μέσα από συγκεκριμένα κινηματογραφικά παραδείγματα, οδηγώντας στη γνωριμία με ιδιαίτερους σκηνοθέτες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου.

5. Μαθήματα  Ξένης Γλώσσας

Στα δύο πρώτα έτη, οι φοιτητές διδάσκονται μία ξένη γλώσσα για δύο εξάμηνα. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα ιταλικά, στα ισπανικά και στα γαλλικά. Οι φοιτητές αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας συνδεδεμένες με την καθημερινότητα και με τον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Συγκεκριμένα, μαθαίνουν να αναλύουν απλά κείμενα θεωρητικών του θεάτρου από το πρωτότυπο και να χρησιμοποιούν τη θεατρική βιβλιογραφία στην ξένη γλώσσα. Τα μαθήματα γλώσσας είναι επίσης προσανατολισμένα προς τη θεατρική πρακτική.  Φέτος, για παράδειγμα, οι φοιτητές μας παρουσίασαν τα «Μάγια της Πεταλούδας» του Λόρκα, που παρουσιάστηκε στα ισπανικά. Η έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών των μεσογειακών χωρών υποστηρίζει αποτελεσματικά το πρόγραμμα Erasmus του τμήματος, καθώς οι πιο δυναμικές συνεργασίες μας αφορούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρών της Μεσογείου.  Η γνώση που αποκτάται στα δύο εξάμηνα των γλωσσικών μαθημάτων είναι μια καλή βάση ώστε να μπορέσουν οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus να διαχειριστούν την καθημερινότητα στην χώρα που θα σπουδάσουν, αλλά και να προοδεύσουν στην γνώση της γλώσσας παρακολουθώντας μαθήματα σε πιο προχωρημένο επίπεδο.  Όλοι οι διδάσκοντες της ξένης γλώσσας προσφέρουν και μαθήματα ελεύθερης επιλογής στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών, που συνδυάζουν τη διδασκαλία της δραματουργίας με την άσκηση της ξένης γλώσσας.  

Έτη ειδίκευσης

Στο 3ο έτος των σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο άτυπες κατευθύνσεις του τμήματος, δηλαδή την θεατρολογική, με θεωρητικό προσανατολισμό ή την κατεύθυνση παραστατικών τεχνών με προσανατολισμό προς την θεατρική πράξη. Κάθε κατεύθυνση προσφέρει 6 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ υπάρχει επιπλέον και ο κύκλος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που φέτος απαρτίζεται από 29 μαθήματα.  Οι φοιτητές έχουν ευρείες δυνατότητες επιλογής μαθημάτων στα έτη ειδίκευσης, όπως προκύπτει όχι μόνο από την αφθονία των προσφερόμενων μαθημάτων αλλά και από την διάρθρωση του προγράμματος. 

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα έτη, που απαρτίζονται από υποχρεωτικά μαθήματα, στα δύο τελευταία, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να καταρτίσουν οι ίδιοι το πρόγραμμα τους, ώστε να αντανακλά στα ιδιαίτερά τους ενδιαφέροντα.  Στα έτη ειδίκευσης οι φοιτητές λαμβάνουν συνολικά 20 μαθήματα, από τα οποία 6 μόνο είναι μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης ενώ τα υπόλοιπα, πλην των δύο παιδαγωγικών, επιλέγονται από όποια κατεύθυνση επιθυμούν οι φοιτητές, ή από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε ένα φοιτητή που ενδιαφέρεται εξίσου για την σκηνική πράξη και την θεωρία να πάρει 6 μαθήματα από κάθε κατεύθυνση.  Οι κατευθύνσεις δηλαδή καθοδηγούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή προς την θεωρία ή προς την σκηνική πράξη, χωρίς ωστόσο να τα περιορίζουν.    

Το πρόγραμμα σπουδών στα έτη ειδίκευσης χαρακτηρίζεται, επομένως,  από ευελιξία που προάγει τη σύζευξη θεωρίας και θεατρικής πρακτικής. Ως προς την θεματική τους, τα μαθήματα εντάσσονται στις κατηγορίες μαθημάτων των δύο πρώτων  ετών. Παράλληλα, τα μαθήματα ειδίκευσης, που είναι σεμιναριακού χαρακτήρα, αντανακλούν τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων και τονώνουν την ερευνητική διάθεση των φοιτητών.

 

Κατεύθυνση Θεατρολογίας

Εκτός από την διάρθρωση του προγράμματος, και η ίδια η θεματολογία των μαθημάτων της θεατρολογικής κατεύθυνσης προάγει την αλληλεπίδραση των δύο κατευθύνσεων.  Υπάρχει μια σαφής ροπή των μαθημάτων προς την σκηνική ερμηνεία που τα κάνει ελκυστικά και για τους φοιτητές της κατεύθυνσης παραστατικών τεχνών.  Επτά από τα 12 προσφερόμενα μαθήματα αφορούν σε ζητήματα σκηνικής πράξης:  «Κριτική ανάλυση παραστάσεων», «Θεατρική κριτική», «Προαισθητικές μορφές θεάτρου», «Αρχαίο θέατρο: Σκηνικός χώρος και σκηνογραφία», «Ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου δράματος», «Αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου», «Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος».

           Ήδη από τους τίτλους αυτούς διαφαίνεται πόσο πολύπλευρη είναι η θεατρολογική προσέγγιση της σκηνικής ερμηνείας στο τμήμα.  Αφορά σε κείμενα, σε performance από αρχέγονες μορφές έως μεταδραματικές εκφράσεις, αλλά και σε ζητήματα χώρου και σκηνογραφίας.  Συνδυάζει την παραστασιολογία και την θεατρική κριτική με ανθρωπολογικές προσεγγίσεις ή προσεγγίσεις που ανήκουν στο χώρο των κλασικών σπουδών. 

Τέσσερα από τα επτά αυτά μαθήματα ανήκουν στο πεδίο της σκηνικής ερμηνείας του αρχαίου θεάτρου, που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της σύγχρονης έρευνας και είναι φυσικό αυτό να αντανακλάται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος. Η ομάδα των μαθημάτων που αφορούν στο αρχαίο θέατρο δίνει σαφώς την δυνατότητα σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο να εμβαθύνουν σε αυτό. Παράλληλα όμως τα μαθήματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και με μαθήματα άλλων πεδίων. Για παράδειγμα, τα μαθήματα «Αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου» και «Αρχαίο θέατρο: Σκηνικός χώρος και σκηνογραφία», μπορούν να συνδυαστούν με μαθήματα σκηνογραφίας από την κατεύθυνση παραστατικών τεχνών. Το μάθημα «Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος» προσελκύει και τους φοιτητές που πρωταρχικά ενδιαφέρονται για την παραστασιολογία. Συνδυάζεται εύκολα με τα μαθήματα «Κριτική ανάλυση παραστάσεων» και «Θεατρική κριτική», καθώς και με τα μαθήματα σκηνοθεσίας από την κατεύθυνση παραστατικών τεχνών. Το αντικείμενο της παραστασιολογίας εισάγεται ουσιαστικά στα έτη ειδίκευσης, αλλά έχει ως υποδομή το θεωρητικό και το πρακτικό μάθημα σκηνοθεσίας των δύο πρώτων ετών.

            Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την δραματολογία μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα Θέματα Ιστορίας και Δραματολογίας Νεοελληνικού Θεάτρου και Νεότερη και Σύγχρονη Δραματολογία: Θέατρο του Παραλόγου έως το Μεταμοντέρνο.  Αυτά συνδυάζονται με το διαθεματικό μάθημα «Θέατρο και λογοτεχνία: η πρακτική της θεατρικής μεταφοράς», αλλά και με τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής «Σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις», «Γαλλόφωνο θέατρο» και «Θεωρία και κριτική της θεατρικής μετάφρασης». Συμπερασματικά, η θεατρολογική κατεύθυνση προσφέρει μαθήματα τα οποία κάθε φοιτητής μπορεί να συνδυάσει με ελεύθερες επιλογές ή με μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης, γόνιμα και ευφάνταστα, αποκομίζοντας μεγάλη διδακτική ωφέλεια.

 

Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών

Η διάρθρωση της κατεύθυνσης παραστατικών τεχνών διέπεται από τις ίδιες αρχές όπως και η κατεύθυνση της θεατρολογίας.  Στα έτη ειδίκευσης, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη δεξιότητα στα αντικείμενα που έχουν παρακολουθήσει στα πρακτικά εισαγωγικά μαθήματα.  Κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα της κατεύθυνσης υπάρχουν δύο μαθήματα ανά αντικείμενο για την υποκριτική, την σκηνοθεσία, το χορό, την σκηνογραφία και την ενδυματολογία.  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα, επιλέγουν συμπληρωματικά πρακτικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ορισμένα από αυτά μάλιστα είναι σε συνεχή αρίθμηση με τα μαθήματα της κατεύθυνσης, λ.χ. τα μαθήματα «Σκηνοθεσία ΙΙΙ» και «Υποκριτική ΙΙΙ», και έχουν ως προαπαιτούμενα τα προηγούμενα αντίστοιχα μαθήματα.   

            Στο επίκεντρο της σκηνικής τέχνης είναι η υποκριτική-σκηνοθεσία.  Το πρόγραμμά μας εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για αυτά τα αντικείμενα μπορούν να αποκτήσουν πολύπλευρες τεχνικές και ερμηνευτικές δεξιότητες, συνδυάζοντας μαθήματα από την κατεύθυνση με άλλα από τις ελεύθερες επιλογές ή από την κατεύθυνση της θεατρολογίας. Για παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν τέσσερα σεμιναριακά-εργαστηριακά μαθήματα υποκριτικής, Υποκριτική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Μιμική Τέχνη ΙΙ. Αυτά καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο αλληλοσυμπληρούμενων μεθόδων: από τις αρχές του Στανισλάφσκι για την ανάλυση του θεατρικού κειμένου, και τις εκφραστικές φόρμες της μιμικής τέχνης του Ετιέν Ντεκρού μέχρι την μετα-γκροτοφσκική μέθόδο των Viewpoints της Αν Μπόγκαρτ.  Οι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν τα μαθήματα αυτά με τα τρία μαθήματα Σκηνοθεσία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία έχουν επίσης σεμιναριακό-εργαστηριακό χαρακτήρα και, όπως τα μαθήματα υποκριτικής είναι μεταξύ τους προαπαιτούμενα. Η διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων περιλαμβάνει διαφορετικές σχολές και μεθόδους (όπως κειμενοκεντρικές, σωματικό θέατρο, θέατρο της επινόησης κ. ά.) και τεχνικές (όπως βασικές αρχές σκηνοθεσίας, τεχνικές πρόβας, στήσιμο παράστασης) και η τελική εξέτασή έχει τη μορφή ανοιχτής πρόβας ή παράστασης.  Τα μαθήματα αυτά μπορούν να συμπληρωθούν από 4 ειδικότερα μαθήματα τα οποία εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  Αυτά είναι τα μαθήματα «Μιμική Τέχνη ΙΙ» καθώς και τα «Υποκριτική και Κοινωνία Ι: το Θέατρο του Καταπιεσμένου» και «Υποκριτική και Κοινωνία ΙΙ: το Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο», που συνδυάζουν θεωρία και πράξη.  Επίσης το μάθημα «Θεατρική Παραγωγή», η εξέταση του οποίου έχει υποχρεωτικά τη μορφή θεατρικής παράστασης.  Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορoύν να συμπληρώσουν τα μαθήματα υποκριτικής-σκηνοθεσίας με τρία μαθήματα χορού εάν για παράδειγμα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το χοροθέατρο, ή το σωματικό θέατρο: «Χορός Ι: Τεχνικές Εκπαίδευσης του Σώματος», «Χορός ΙΙ: Χορογραφία» και «Χορός ΙΙΙ: Σύνθεση-Αυτοσχεδιασμός».  Στα μαθήματα αυτά οι φοιτητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους εκπαίδευσης του σώματος, όπως για παράδειγμα Alexander, Body-MindCentering και Ιδεοκίνηση, και εξοικειώνονται με μεθόδους διδασκαλίας της χορογραφίας και την εφαρμογή τους. Επιπλέον αξιοποιούν τις γνώσεις τεχνικής του χορού σε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Εναλλακτικά, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για ερμηνευτικά ζητήματα της σκηνοθεσίας μπορούν βέβαια, όπως προαναφέραμε, να συνδυάσουν τα μαθήματα σκηνοθεσίας με μαθήματα παραστασιολογίας ή δραματολογίας από την άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν, επομένως, στην κατεύθυνση παραστατικών τεχνών πολλοί ελεύθεροι συνδυασμοί μαθημάτων, που οδηγούν σε άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

Καινοτομία του προγράμματος σπουδών

          Σημαντική είναι και η διδασκαλία καινοτόμων αντικειμένων, τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων, τόσο στην κατεύθυνση Θεατρολογίας όσο και στην κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών.  Στην κατεύθυνση θεατρολογίας προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα για το αρχαίο θέατρο που δεν διδάσκονται σε κανένα άλλο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Ελλάδας. Τα μαθήματα «Αρχαίο θέατρο: Σκηνικός χώρος και σκηνογραφία» και «Ησκευήτου αρχαίου θεάτρου» εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώσεις απαραίτητες για την αναβίωση ενός αρχαίου δράματος. Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα «Ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου δράματος», το οποίο εισάγει τους φοιτητές στο σύγχρονο ερευνητικό αντικείμενο της πρόσληψης, εμβαθύνοντας στην πρόσληψη του αρχαίου θεάτρου στη δραματουργία, στον κινηματογράφο, καθώς και στη θεατρική μετάφραση των αρχαίων δραματικών κειμένων. Αλληλοσυμπληρώνεται με τα μαθήματα «Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος» και «Η αρχαία τραγωδία στη νεότερη και σύγχρονη σκηνή», τα οποία επικεντρώνονται στην παράσταση ως μορφή πρόσληψης του αρχαίου θεάτρου.

         Πρωτότυπο είναι και το μάθημα της θεατρικής κριτικής, το οποίο διδάσκεται μόνο περιστασιακά στα άλλα τμήματα, ενώ στο δικό μας είναι συστηματικά εντεταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών. Αντιστοίχως, το μάθημα «Θεωρία και κριτική της θεατρικής μετάφρασης» έχει θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της θεατρικής μετάφρασης.

         Στο Τμήμα μας προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, καθώς οι θεατρικές σπουδές τελούν σε γόνιμη αλληλεπίδραση με πεδία, όπως η ιστορία, η ανθρωπολογία, ο κινηματογράφος, η αισθητική φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η ιστορία της τέχνης και οι πολιτισμικές σπουδές. Διδάσκονται καινοτόμα αντικείμενα που συνδέουν την Κοινωνική Ανθρωπολογία με τη θεατρική σκέψη και πράξη, όπως «Προαισθητικές μορφές θεάτρου», «Λαϊκό θέατρο», «Τελετουργία και αρχαίο δράμα», «Κουκλοθέατρο: πολυπολιτισμικές παραδόσεις». Τα μαθήματα αυτά εξοικειώνουν τους φοιτητές με ποικίλες προθεατρικές και θεατρικές δημιουργίες δυτικών αλλά και μη δυτικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σχέση του δρώμενου με τη θεατρική πράξη και ειδικότερα με το αρχαίο δράμα. Ακολούθως, το μάθημα «Θέατρο και λογοτεχνία: Η πρακτική της θεατρικής μεταφοράς» προσφέρεταιμόνο στο δικό μας Τμήμα και διερευνά τη στροφή του θεάτρου προς τη λογοτεχνία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με ανάλυση συγκεκριμένων δραματοποιήσεων λογοτεχνικών έργων στο (avant-garde) θέατρο και στον κινηματογράφο. Το μάθημα «Ηθική και πολιτική στην αρχαία τραγωδία» διδάσκεται μόνο στο Τμήμα μας, προσεγγίζοντας τη σχέση της αισθητικής εμπειρίας του αρχαίου δράματος με την ηθική και πολιτική αγωγή που παρέχει. Το Τμήμα μας, επιπλέον, αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα όπου διδάσκεται το Γαλλόφωνο θέατρο ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που εστιάζει στα θεατρικά έργα σύγχρονων Γαλλόφωνων δραματουργών από όλο τον κόσμο, με γνώμονα τα ιδιάζοντα θεματικά, αισθητικά και υφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε γαλλόφωνης γεωγραφικής θεατρικής παραγωγής.

          Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων παραστατικών τεχνών, αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα μας ήταν το πρώτο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών που ενέταξε στο πρόγραμμά του θεωρητικά και βιωματικά μαθήματα Χορού. Η μέθοδος διδασκαλίας προσεγγίζει την καλλιτεχνική έκφραση, παράγοντας γνώση ως μορφή έρευνας, βάσει του διεθνούς μοντέλου 'Practice-basedResearch'. Μαθήματα όπως το «Σωματικό Θέατρο», «Υποκριτική και Κοινωνία Ι: το Θέατρο του Καταπιεσμένου», «Υποκριτική και Κοινωνία ΙΙ: το Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο», «Μιμική Τέχνη ΙΙ» και «Θεατρική Παραγωγή» καλύπτουν ειδικές αλλά πολύ σημαντικές περιοχές της θεατρικής πρακτικής και υπογραμμίζουν την ιδιαιτερότητα του Τμήματος, καθώς δεν διδάσκονται σε άλλα τμήματα Θεατρικών Σπουδών της Ελλάδας.Το μάθημα της Θεατρικής παραγωγής, ειδικότερα, φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος. Στόχος είναι οι εργασίες-παραστάσεις των φοιτητών να συν-εξετάζονται από ομάδα διδασκόντων, τόσο από τη σκοπιά της Παραγωγής και της Σκηνοθεσίας, όσο και από την άποψη της Υποκριτικής, της Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας, της Ιστορίας και της Δραματολογίας του Θεάτρου.

           Στο πεδίο της παιδαγωγικής του θεάτρου, το νεωτερικό μάθημα «Δημιουργική ανατρεπτική γραφή» ενθαρρύνει τους φοιτητές, αφού προσεγγίσουν την έννοια της δημιουργικότητας και τις τεχνικές της, να οδηγηθούν με άξονα «το παίζειν», ατομικά ή σε ομάδες, στη δημιουργία μιας σειράς κειμένων πολυφωνικών και πολυεπίπεδων, στην προσωπική τους αισθαντική, ανατρεπτική γραφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ήδη από το 2012 και θα λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης, θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πάνω στο αντικείμενο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση.

Πτυχιακή εργασία

Η αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης τείνει να αντανακλάται και στις πτυχιακές εργασίες. Η πτυχιακή εργασία εκτείνεται από 8.000 έως 10.000 λέξεις, και το θέμα της επιλέγεται από τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σκοπός της είναι να διδαχθεί εμπειρικά ο φοιτητής την προσπάθεια σύνθεσης μιας πρώτης μεγάλης επιστημονικής πραγματείας και να αποδείξει την εξοικείωση του με το αντικείμενο και τις ικανότητες του στην ερευνητική διαδικασία και την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι πτυχιακές εργασίες θεατρολογικού περιεχομένου εποπτεύονται από έναν διδάσκοντα, ενώ οι εργασίες στο πεδίο των πεδίο των παραστατικών τεχνών εποπτεύονται από δύο διδάσκοντες, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη θεωρία και ο άλλος στην καλλιτεχνική πράξη. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η σύζευξη θεωρίας και πράξης και στην εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 32 πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί, οι 21 συνδυάζουν το αντικείμενο της θεατρολογίας με τη θεατρική πρακτική. Για παράδειγμα, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρουσιάστηκε πτυχιακή εργασία-παράσταση φοιτητών με διαθεματικό χαρακτήρα πάνω στην Ηλέκτρα του Ούγκο Φον Χόφμανσταλ, απόσπασμα της οποίας θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Πέραν της αξιολόγησης των φοιτητών στην Υποκριτική και τη Σκηνοθεσία, η εργασία περιείχε και θεωρητικό μέρος, το οποίο εποπτεύθηκε και αξιολογήθηκε από διδάσκουσα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Παλαιότερα, είχε εκπονηθεί μελέτη της σύγχρονης γυναικείας δραματουργίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας, η οποία συμπεριελάμβανε και ανάγνωση πρωτότυπου έργου που έγραψε η φοιτήτρια για την Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, μια πρωτοφεμινίστρια που έδρασε στο Ναύπλιο Αντίστοιχες πτυχιακές εργασίες συνδυάζουν τη θεωρία με την καλλιτεχνική πρακτική.  Αναφέρουμε εντελώς ενδεικτικά τους τίτλους: «Οι ήρωες του Μάρτιν Σκορσέζε μέσα από παραδείγματα πέντε ταινιών» , «Θεραπευτικές προσεγγίσεις ή εφαρμογές της θεατρικής πρακτικής», «Θεωρητική και σκηνογραφική προσέγγιση του έργου του Πικάσσο ‘Τα τέσσερα κοριτσάκια’ μέσα από τις εικόνες και τα χρώματα.

Διδακτικές Μονάδες ECTS

         Η κατανομή των 240 διδακτικών μονάδων ECTS στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών έχει γίνει με γνώμονα τον φόρτο εργασίας. Καθένα από τα θεωρητικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών λαμβάνει από 4 μονάδες ECTS. Τα εισαγωγικά μαθήματα στις παραστατικές τέχνες των δύο πρώτων ετών λαμβάνουν από 5 μονάδες ECTS, λόγω συνδυασμού θεωρίας και πράξης. Αντιστοίχως, το μάθημα «Σκηνοθετικά Ρεύματα» λαμβάνει 5 μονάδες ECTS, καθώς διερευνά τη σχέση θεωρίας και σκηνοθετικών εφαρμογών, προϋποθέτοντας την κατάθεση δύο εργασιών πέραν της τελικής εξέτασης. Το μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας & Ζητήματα Γραφής και Επιμέλειας Κειμένου-Εργασίας» λαμβάνει 6 μονάδες ECTS, καθώς διδάσκει αφ’ενός τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας,  της αναζήτησης σε ηλεκτρονικές πηγές και αρχεία, της συλλογής και ανάλυσης του υλικού, και αφ’ετέρου τη συγκεκριμένη μεθοδολογία συγγραφής και επιμέλειας του κειμένου μιας επιστημονικής εργασίας (τη διάρθρωση, το ύφος, τους γλωσσικούς κανόνες και τη μέθοδο βιβλιογραφικών παραπομπών). Η τελική επιτυχία στην ξένη γλώσσα αντιστοιχεί συνολικά σε οκτώ (8) μονάδες ECTS. Τα μαθήματα των κατευθύνσεων των δύο τελευταίων ετών συνιστούν μαθήματα εξειδίκευσης, προϋποθέτουν την ανάληψη εργασίας ή καλλιτεχνικού έργου και λαμβάνουν, κατά συνέπεια, από 5 μονάδες ECTS το καθένα. Η πτυχιακή εργασία αντικαθιστά 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και, ως εκ τούτου, αντιστοιχεί σε 20 μονάδες ECTS Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες ECTS (δηλαδή σε 30 μονάδες ανά εξάμηνο). Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι απολύτως ισοδύναμο με όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών. 

         

  

Έμπρακτη Γνώση

Ο προσανατολισμός του τμήματος προς την έμπρακτη γνώση υλοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων, μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών για παρακολούθηση παραστάσεων και εικαστικών εκθέσεων ή ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που σχετίζονται με το θέατρο. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, προσφέραμε το μάθημα «Σύγχρονη Τέχνη στην Αθήνα» που είχε ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με το σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι στην πρωτεύουσα και ήταν διαρθρωμένο σε σχέση με τη θεατρική περίοδο στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Με χρηματοδότηση του πανεπιστημίου οργανώσαμε 7 εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αθήνα που συμπεριέλαβαν ξεναγήσεις και παρακολούθηση παραστάσεων σε χώρους όπως το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το Εθνικό θέατρο, το θέατρο της Οδού Κυκλάδων και το Θέατρο του Νέου κόσμου. Επιπλέον, σε άμεση συνάρτηση με την ύλη του μαθήματος, οργανώσαμε συναντήσεις των φοιτητών με σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου όπως την Ρούλα Πατεράκη, τον Δημήτρη Μαυρίκιο και τον αείμνηστο Λευτέρη Βογιατζή. Εκτός από την Σύγχρονη Τέχνη στην Αθήνα, το πρόγραμμα των εκδρομών υπηρετούσε τους εκπαιδευτικούς στόχους και άλλων τριών μαθημάτων:«Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων Ι: Κλασικά Έργα», «Δραματολογία Ευρωπαϊκού Θεάτρου ΙΙ» και «Ενδυματολογία ΙΙ: Σχεδιασμός και Πράξη». 

            Οι συναντήσεις φοιτητών με διακεκριμένους ανθρώπους του θεάτρου έχουν συμπεριλάβει και προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία, όπως ο RomeoCastellucci, η BonnieMarranca και ο διευθυντής του ActorsStudio Ανδρέας Μανωλικάκης. Από τα σεμινάρια που εντάχθηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων,  αναφέρουμε ενδεικτικά, και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, το masterclass που πραγματοποίησε ο Θόδωρος Τερζόπουλος και το masterclass για το Θέατρο Verbatim - Ντοκουμέντο με την KathleenGallagher, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Σεμινάρια έχει πραγματοποιήσει επίσης ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης PeterMeineck με τον θίασό του, καθώς και επισκέπτες καθηγητές στo πλαίσιo του Erasmus.

Συμπέρασμα

        Συνοψίζοντας, η σύζευξη θεωρίας και πράξης που ορίζει την ταυτότητα του τμήματος αντανακλάται πολύπλευρα στο πρόγραμμα σπουδών.  Κατά τα δύο πρώτα έτη, το ένα τρίτο περίπου των μαθημάτων συνδυάζουν την θεωρία με τη θεατρική πρακτική και αλληλεπιδρούν γόνιμα με τα θεωρητικά μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα. Στα έτη ειδίκευσης η συσχέτιση θεωρίας και πράξης ευνοείται από την διάρθρωση των κατευθύνσεων, οι οποίες, με την εξαίρεση των προαπαιτούμενων μαθημάτων, επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα.  Η στενή σχέση ανάμεσα στη θεωρία και τη θεατρική πρακτική επιδιώκεται και στην εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών, αλλά αντανακλάται και στα μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, τα οποία κοινωνούν με το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας προάγει και τη σύγχρονη τάση της διεπιστημονικής έρευνας και επιδιώκει την καινοτομία, προσφέροντας ορισμένα μαθήματα που δεν διδάσκονται σε κανένα άλλο ομοειδές τμήμα στην Ελλάδα. Κυρίαρχο στόχο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αποτελεί η προαγωγή μιας άρτιας επιστημονικής και καλλιτεχνικής παιδείας, που είναι απαραίτητη για τη μετέπειτα σταδιοδρομία των αποφοίτων μας στον χώρο του θεάτρου, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού.

 Υπεύθυνες για τη σύνταξη του κειμένου:

Επίκ. Καθηγήτρια Μαρίνα Κοτζαμάνη & Επίκ. Καθηγήτρια Ιωάννα Καραμάνου

 

 

Δομή Προγράμματος σπουδών-power point

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής