ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ταυτότητα ιστοσελίδας

Διοικητική διάρθρωση

Διοικητική διάρθρωση

Κοσμητεία
Κοσμήτορας:
Βασιλική Μπαρμπούση, Καθηγήτρια

Μέλη Κοσμητείας
Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα Καραμάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια


Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών

Μέλη Δ.Ε.Π.
Βασιλική Μπαρμπούση, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής, Αντιπρύτανης επί φοιτητικών θεμάτων
Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Λεοντάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Κοτζαμάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννα Καραμάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αθανάσιος Μπλέσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αντωνία Μερτύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Παπαλεξίου, Λέκτορας
Σοφία Βουδούρη, Λέκτορας

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.
Χριστίνα Ζώνιου

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Μαρία Καραγιάννη


Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1)

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (1)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής