ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διοικητική διάρθρωση

Διοικητική διάρθρωση

Κοσμητεία
 
Κοσμήτορας:
Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής
 
Μέλη Κοσμητείας
Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα Καραμάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Χριστίνα Ζώνιου, μέλος Ε.Ε.Π
Μαρία Καραγιάννη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π (τακτικό μέλος)
Βασιλική Γιωννά, μέλος Ε.Τ.Ε.Π (αναπληρωματικό μέλος)
Διονύσης Δρακονταειδής, Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (τακτικό μέλος)
Ειρήνη Χαιρετάκη, (Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, αναπληρωματικό μέλος)
 

Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών

Μέλη Δ.Ε.Π.
Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Βασιλική Μπαρμπούση, Καθηγήτρια
Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Λεοντάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Κοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα Καραμάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αντωνία Μερτύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Παπαλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 
Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.
Εμμανουέλα Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι (τακτικό μέλος)
 
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Μαρία Καραγιάννη (τακτικό μέλος)
Βασιλική Γιωννά (αναπληρωματικό μέλος)
 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1)
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (1)

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής