ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Διοικητική διάρθρωση

Διοικητική διάρθρωση

Κοσμητεία
Κοσμήτορας
Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής
 
Μέλη Κοσμητείας
Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Χριστίνα Ζώνιου, μέλος Ε.Ε.Π
Μαρία Καραγιάννη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π (τακτικό μέλος)
Βασιλική Γιωννά, μέλος Ε.Τ.Ε.Π (αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών  (1)
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών  & Υποψήφιων διδακτόρων (1)

Πρόεδρος Τμήματος
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών
Μέλη Δ.Ε.Π.
Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής
Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Λεοντάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Κοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντωνία Μερτύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Παπαλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 
Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.
Εμμανουέλα Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι (τακτικό μέλος)
 
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Μαρία Καραγιάννη (τακτικό μέλος)
Βασιλική Γιωννά (αναπληρωματικό μέλος)
 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1)
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (1)

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής