ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Βιβλιοθήκη Παράρτημα Ναυπλίου

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών βρίσκεται στον 2ο όροφο των Κεντρικών Διδακτηρίων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εμβαδόν 126.15 τ.μ. , διαθέτει αναγνωστήριο δυναμικότητας 11 θέσεων και είναι εξοπλισμένη με αίθουσα πληροφορικής στη οποία υπάρχουν 11 ηλεκτρονικοί  υπολογιστές για βιβλιογραφικές αναζητήσεις και 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για μοντάζ – πολυμέσα.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 10.300 βιβλία. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει βασικά συγγράμματα, εγχειρίδια, μονογραφίες και περιοδικά συναφή με τα αντικείμενα σπουδών κάθε εξαμήνου,ενώ παράλληλα καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις βιβλιογραφικές ανάγκες για περαιτέρω έρευνα, μελέτη και εκπόνηση εργασιών.

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Θέατρο (ελληνικό & παγκόσμιο), Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, Υποκριτική, Κινηματογράφος, Μουσική, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία (ελληνική & παγκόσμια), Θεωρία Λογοτεχνίας, Θεωρία Μετάφρασης- Μεταφρασεολογία,  Θεωρία Θεάτρου και Πολιτισμού, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό (dvd και video θεατρικών έργων), ειδικές συλλογές-δωρεές και θεατρικά προγράμματα.

Επίσης, έχει δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω του Διαδικτύου, ενώ όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση πλήρους κειμένου σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία διεθνούς εμβέλειας, μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link). Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εγκατεστημένου συστήματος ασύρματης σύνδεσης (WiFi).

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών βρίσκεται στον 2ο όροφο των Κεντρικών Διδακτηρίων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (οδός Βασ. Γεωργίου Β΄ & Ηρακλέους, 21 100 Ναύπλιο). Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003.

 

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 8:00 - 19:00
Τρίτη - Παρασκευή 8:00 - 17:00

Προσωπικό Παραρτήματος :
Αναστασοπούλου Νίκη, Βιβλίοθηκονόμος e-mail: nikanast@uop.gr
Ιωάννα Μαρκέλου, Βιβλίοθηκονόμος e-mail: imarkel@uop.gr
Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου, Βιβλίοθηκονόμος e-mail: kgergop@uop.gr


Διεύθυνση επικοινωνίας :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Βασ. Γεωργίου Β’ & Ηρακλέους,
ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ. 27520 96104, 96107 & 96108

 

Δανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της ΒΙΚΕΠ του ΠΠ έχουν όλα τα μέλη της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η κατοχή κάρτας Βιβλιοθήκης.

Η διαδικασία του δανεισμού εξαρτάται από τη συλλογή στην οποία εντάσσεται το υλικό και από την ιδιότητα του μέλους.

Κατηγορίες δανειζόμενου υλικού

α. Συλλογή πλήρους δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που δανείζεται. Το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται και για διαδανεισμό.

β. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που επιτρέπεται οδανεισμός του για περιορισμένο χρόνο. Ο/η υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης μπορεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το διδακτικό προσωπικό ή κατά την κρίση του, να μειώσει τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού λόγω αυξημένης ζήτησης/ περιορισμένουαριθμού διαθέσιμων αντιτύπων.

γ. Συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού: Περιλαμβάνει τα διδακτικά συγγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το υλικό αυτό το δανείζονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές που δεν δικαιούνται να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα από τον Εύδοξο.

δ. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνει το υλικό που ανήκει σε ειδικές συλλογές, δε δανείζεται και η χρήση του περιορίζεται μόνο στους χώρους της βιβλιοθήκης, όπως : Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία αναφοράς, εγχειρίδια, περιοδικά, σπάνια βιβλία, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση, τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.


Χρόνος δανεισμού και ανανεώσεις

Ανάλογα με την ιδιότητά τους τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν και να ανανεώσουν τεκμήρια ως εξής:

• Προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγής μέχρι 3 τεκμήρια συγχρόνως για 7 ημέρες.
•Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορεςμέχρι 10 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες.
•Μέλη ΔΕΠ καθώς και οι λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, επίτιμοι διδάκτορες και οι ομότιμοι καθηγητές του ΠΠ μέχρι 15 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες.
•Το υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μέχρι 5 τεκμήρια συγχρόνως για 15 ημέρες.

Όλες οι κατηγορίες χρηστών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό του υλικού για 2 επιπλέον φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Μετά την ανανέωση ο ίδιος χρήστης μπορεί να δανειστεί το ίδιο τεκμήριο αφού περάσουν 3 ημέρες. Για την ανανέωση πρέπει να προσκομίζεται το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη πριν, ή την ημέρα της επιστροφής του.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου υλικού η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού.
Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού/αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων, μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί/αυξηθείμόνον στην περίπτωση κατά την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος συνέπεια, υποβάλει στον/στην υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά του, να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το τεκμήριο θα επιστραφεί όταν ζητηθεί από άλλο χρήστη.
Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές, επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους δύο μήνες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.
Ο δε αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, τα 6 τεκμήρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές, τα 8 τεκμήρια για το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, τα 15 τεκμήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα 20 τεκμήρια για διδακτικό προσωπικό.
Οι ώρες δανεισμού, επιστροφής και ανανέωσης δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης τηρούνται αυστηρά και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Το προς δανεισμό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές, ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει.

Από τα παραπάνω εξαιρείται το υλικό που ανήκει στη Συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού. Κάθε προπτυχιακός φοιτητής που δεν δικαιούται δωρεάνέντυπα διδακτικά συγγράμματα δικαιούταινα δανείζεται έως 2 από τα διατιθέμενα στη βιβλιοθήκη συγγράμματα μακροχρόνιου δανεισμού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για 1 φορά. Παράλληλα διατηρεί τα δικαιώματα δανεισμού που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω

 

Σπουδαστήριο: Γενικοί κανόνες
Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός – φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, αιτήσεις υλικού από ράφια για χρήση στο Σπουδαστήριο).
Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση της.
Το προσωπικό είναι στη διάθεση του χρήστη προκειμένου να του παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση, τόσο σχετικά με τη δομή και χρήση του Σπουδαστηρίου και της Βιβλιοθήκης γενικότερα, όσο και για την παροχή βιβλιογραφικών δεδομένων και πληροφοριών.
Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται με την αρωγή του επόπτη βιβλιοθηκονόμου. Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια είναι ελεύθερη.
Ο χρήστης σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης, μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης που απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται δεν επανατοποθετούνται στα ράφια από τους αναγνώστες αλλά παραδίδονται στο γραφείο.
Τα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνται στο βεστιάριο κατά την είσοδο του αναγνώστη.
Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες του κανονισμού αυτού, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο της Βιβλιοθήκης και τις συνθήκες εργασίας των άλλων χρηστών. Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα βιβλία, τα έντυπα και κάθε είδους υλικό εξοπλισμού που χρησιμοποιούν είτε εντός είτε εκτός της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι και υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, κάθε εντύπου ή υλικού εξοπλισμού ή για την επιδείνωση της κατάστασής τους πέραν από την επερχόμενη λόγω της φυσιολογικής τους χρήσης, και υποχρεούνται να καλύψουν το ύψος τυχόν βλάβης ή ζημίας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης κατόπιν έγκρισης της/του Προέδρου του Τμήματος. Ό,τι ισχύει για τα βιβλία, ισχύει και για τα άλλα υλικά της Βιβλιοθήκης (βίντεο, κ.ά.).
Η Βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης και εργασίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής, η χρήση της οποίας μπορεί, κατά την κρίση του προσωπικού, να ενοχλεί τους χρήστες. Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού αποβάλλονται από τη Βιβλιοθήκη.
Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το προσωπικό έχει πάντοτε το δικαίωμα να απαγορεύει στους χρήστες την εισαγωγή στη Βιβλιοθήκη αντικειμένων που, κατά την κρίση του, μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή προκαλούν υποψία κλοπής.
Η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, όπως επίσης και το κάπνισμα, απαγορεύεται αυστηρώς στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής