ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ταυτότητα ιστοσελίδας

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών βρίσκεται στον 2ο όροφο των Κεντρικών Διδακτηρίων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (οδός Βασ. Γεωργίου Β΄ & Ηρακλέους, 21 100 Ναύπλιο). Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003.

 

Ωράριο Βιβλιοθήκης για το ακαδ. έτος 2016-2017
Δευτέρα: 08.00-18.00


Τρίτη: 08.00-17.00


Τετάρτη: 08.00-18.00


Πέμπτη: 08.00-18.00


Παρασκευή: 08.00-17.00

 

Προσωπικό

Αναστασοπούλου Νίκη

Βιβλιοθηκονόμος

nikanast@uop.gr

27520 96107

Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα

Βιβλιοθηκονόμος

kgeorgop@uop.gr

27520 96108

Μαρκέλλου Ιωάννα

Βιβλιοθηκονόμος

imarkel@uop.gr

27520 96104

Θεματικές ενότητες
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης διαθέτει βασικά συγγράμματα, εγχειρίδια, μονογραφίες και περιοδικά συναφή με τα αντικείμενα σπουδών κάθε εξαμήνου, ενώ παράλληλα καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις βιβλιογραφικές ανάγκες για περαιτέρω έρευνα, μελέτη και εκπόνηση εργασιών.
Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Θέατρο (ελληνικό & παγκόσμιο), Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, Υποκριτική, Κινηματογράφος, Μουσική, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία (ελληνική & παγκόσμια), Θεωρία Λογοτεχνίας, Θεωρία Μετάφρασης-Μεταφρασεολογία, Θεωρία Θεάτρου και Πολιτισμού, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα λεξικά, παιδικά βιβλία, καθώς και αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και Πτυχιακών Εργασιών, οπτικοακουστικό υλικό (dvd και video θεατρικών έργων), ειδικές συλλογές-δωρεές και θεατρικά προγράμματα.

Οργάνωση συλλογής
Η ταξινόμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey, 22η έκδοση, σύμφωνα με τους Άγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2), ενώ η θεματική ευρετηρίαση υλικού γίνεται με θεματικούς όρους. Το βιβλιοθηκονομικό σύστημα αυτοματοποίησης που χρησιμοποιείται είναι το ADVANCE, το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σκοπό τη δημιουργία κεντρικής βάσης.

Χρήστες
Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και οι φοιτητές. Για τους εξωτερικούς χρήστες, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο ως σπουδαστήριο και δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού.

Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα εξής δυο τμήματα:
1) Πληροφοριακό Τμήμα (μη δανειστικό τμήμα)
2) Δανειστικό τμήμα (εκτός από μελέτες και θεατρικά έργα που υπάρχουν σε ένα μόνο αντίτυπο)
Το υλικό της Βιβλιοθήκης του δανειστικού τμήματος, δηλαδή βιβλία και λοιπό υλικό, εκτός του πληροφοριακού, οπτικοακουστικού και του υλικού που είναι δεσμευμένο για τα μαθήματα, είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση. Ο δανεισμός κάθε έντυπου υλικού γίνεται δωρεάν.
Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να δανειστεί τρία (3) τεκμήρια συγχρόνως για 10 ημέρες, μόνο από το Δανειστικό τμήμα της Βιβλιοθήκης. Τα υπόλοιπα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να δανειστούν πέντε (5) τεκμήρια συγχρόνως για 20 ημέρες χωρίς περιορισμό στη συλλογή. Δικαίωμα ανανέωσης για το ίδιο υλικό, έχουν όλοι, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση ο χρήστης θα πρέπει να φέρει το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη πριν ή την ημέρα της επιστροφής του. Για τον δανεισμό τεκμηρίων από τους φοιτητές απαιτείται η κατάθεση της φοιτητικής τους ταυτότητας έως την επιστροφή των δανεισμένων τεκμηρίων.
Τα τεκμήρια που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να δανείζονται μόνο για τρεις ημέρες, για μια ημέρα ή και καθόλου, κατά την κρίση των βιβλιοθηκονόμων, για όσο διάστημα διαρκεί η αυξημένη ζήτησή τους. Σε περίπτωση που ένα δανεισμένο τεκμήριο ζητηθεί από άλλο μέλος και δεν υπάρχει ίδιο αντίτυπο διαθέσιμο, τότε ανακαλείται ο προηγούμενος δανεισμός, το τεκμήριο οφείλει να επιστραφεί μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και κρατείται για εκείνον που το ζήτησε κατά σειρά προτεραιότητας.
Κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας, σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση έως πέντε (5) ημερών γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση επιστροφής υλικού συνεπάγεται την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από 15 ημέρες έως ένα μήνα.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όμοιό του και με την αντίστοιχη έκδοση. Στο τέλος της φοίτησης και πριν τη λήψη του πτυχίου, η Βιβλιοθήκη εκδίδει βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων, την οποία ο/η φοιτητής/τρια υπογράφει στη Γραμματεία του τμήματος.
Φωτοτυπίες εκδίδονται, για περιορισμένο αριθμό σελίδων, στα βιβλία που δεν δανείζονται, είναι σπάνια ή έχουν εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές μπορούν να φέρουν δικό τους χαρτί.
Από το δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης εξαιρούνται οι πολίτες εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας, για τους οποίους η Βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο σαν σπουδαστήριο.

 

Επισημάνσεις σχετικά με το δανεισμό βιβλίων

 

Σπουδαστήριο: Γενικοί κανόνες
Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός – φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, αιτήσεις υλικού από ράφια για χρήση στο Σπουδαστήριο).
Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση της.
Το προσωπικό είναι στη διάθεση του χρήστη προκειμένου να του παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση, τόσο σχετικά με τη δομή και χρήση του Σπουδαστηρίου και της Βιβλιοθήκης γενικότερα, όσο και για την παροχή βιβλιογραφικών δεδομένων και πληροφοριών.
Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται με την αρωγή του επόπτη βιβλιοθηκονόμου. Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια είναι ελεύθερη.
Ο χρήστης σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης, μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης που απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται δεν επανατοποθετούνται στα ράφια από τους αναγνώστες αλλά παραδίδονται στο γραφείο.
Τα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνται στο βεστιάριο κατά την είσοδο του αναγνώστη.
Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες του κανονισμού αυτού, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο της Βιβλιοθήκης και τις συνθήκες εργασίας των άλλων χρηστών. Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα βιβλία, τα έντυπα και κάθε είδους υλικό εξοπλισμού που χρησιμοποιούν είτε εντός είτε εκτός της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι και υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, κάθε εντύπου ή υλικού εξοπλισμού ή για την επιδείνωση της κατάστασής τους πέραν από την επερχόμενη λόγω της φυσιολογικής τους χρήσης, και υποχρεούνται να καλύψουν το ύψος τυχόν βλάβης ή ζημίας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης κατόπιν έγκρισης της/του Προέδρου του Τμήματος. Ό,τι ισχύει για τα βιβλία, ισχύει και για τα άλλα υλικά της Βιβλιοθήκης (βίντεο, κ.ά.).
Η Βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης και εργασίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής, η χρήση της οποίας μπορεί, κατά την κρίση του προσωπικού, να ενοχλεί τους χρήστες. Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού αποβάλλονται από τη Βιβλιοθήκη.
Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το προσωπικό έχει πάντοτε το δικαίωμα να απαγορεύει στους χρήστες την εισαγωγή στη Βιβλιοθήκη αντικειμένων που, κατά την κρίση του, μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή προκαλούν υποψία κλοπής.
Η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, όπως επίσης και το κάπνισμα, απαγορεύεται αυστηρώς στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

Παρουσίαση Βιβλιοθήκη ΤΘΣ

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής