ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προεδρικό Διάταγμα Ίδρυσης

Προεδρικό διάταγμα ίδρυσης

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2003 (Π.Δ. 118/2003) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα την πόλη του Ναυπλίου.

Αποστολή

Σύμφωνα με το άρθρο Ι του Π.Δ. 118 (παρ. 3 ζ, Φ.Ε.Κ. 102-5.5.2003), το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει ως αποστολή:

α)Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της τέχνης και της επιστήμης της θεατρολογίας, να συνδυάζει δηλαδή την πρακτική του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία.

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ) Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

δ) Να συμβάλλει στη μελέτη του θεάτρου σε διεθνές επίπεδο.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής