ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές

Sima PELOPS Blue

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες:
Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές

  

2023 09 23 Spyrop allages pms grafi 1

                                                                                                

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ   Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   2022 - 2023

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  -  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

 

Ο Δ Η Γ Ο Σ   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν    Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

  

ΦΕΚ ίδρυσης

 

Κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ

 

Οδηγός φοίτησης στο ΠΜΣ

 

Βίντεο ΠΜΣ Δημιουγρική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες

 

e-mail:  creativewriting.ts@uop.gr

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ        Δημιουργική Γραφή

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2024 - 2025)

  

ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (λήψη αρχείου docx)

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ   creativewriting.ts

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής