ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική»    

 

praktikitheatrologia

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» λειτουργεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α. «Θεατρολογία»
Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»

Το ΠΜΣ «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» εστιάζει στη σχέση του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών µε την κοινωνία, ενώ διατρέχεται από δύο βασικούς άξονες: τη διδακτική και τις κοινωνικές εφαρµογές. Οι δύο ειδικεύσεις του προγράµµατος συνδυάζουν τη θεατρολογική µε την εφαρµοσµένη έρευνα, αντανακλώντας τον διττό χαρακτήρα του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών (θεωρία και πράξη).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται υβριδικά, τόσο διά ζώσης στους χώρους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, όσο και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

 

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ "Θέατρο και Κοινωνία"

Έλενα Παπαλεξίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΘΣ, Διευθύντρια

Μαρία Βελιώτη, Ομότιμη καθηγήτρια ΤΘΣ

Βαρβάρα Γεωργόπουλου, Ομότιμη καθηγήτρια ΤΘΣ

Γιάννης Λεοντάρης, Καθηγητής ΤΘΣ

Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΘΣ

 

Ανακοινώσεις

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ "Θέατρο και Κοινωνία"

Οδηγός Σπουδών

Κανονισμός Εκπόνησης ΜΔΕ 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Συνοπτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Εκδηλώσεις

"Θέατρο και Κοινωνία" στο Facebook

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής