ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική»    

Ανακοινώσεις

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ "Θέατρο και Κοινωνία"

Κανονισμός Εκπόνησης ΜΔΕ  

Εκδηλώσεις

"Θέατρο και Κοινωνία" στο Facebook

Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
Α. «Θεατρολογία»
Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»
      Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.
 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» εστιάζει στη σχέση του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών µε την κοινωνία, µε βασικούς άξονες τη διδακτική και τις κοινωνικές εφαρµογές. Οι δύο ειδικεύσεις του προγράµµατος συνδυάζουν την θεατρολογική µε την εφαρµοσµένη έρευνα αντανακλώντας τον διττό χαρακτήρα του Τµήµατος (θεωρία και πράξη).

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ "Θέατρο και Κοινωνία"

Μαρία Βελιώτη, Καθηγήτρια ΤΘΣ, Διευθύντρια

Γιάννης Λεοντάρης, Καθηγητής ΤΘΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής

Βαρβάρα Γεωργόπουλου, Καθηγήτρια ΤΘΣ

Ελένη Παπαλεξίου, Αναπλήρωτρια Καθηγήτρια ΤΘΣ

Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΘΣ

 

praktiki

theatrologia

 

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής