ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ
Διεπιστημονικό Περιοδικό για το Θέατρο και τις Τέχνες

ISSN 2654-1742

 

Ε-mail: theatroupolis@gmail.com
URL: http://ts.uop.gr

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες) δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

’Αριστοτέλους Πολιτικά 1252a. 1-7

 

Το περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ είναι ένα διεπιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (peer- reviewed journal) για το θέατρο και τις τέχνες, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση της 27ης συνεδρίασης της ΓΣ του Τμήματος (22-1-2013).
Όπως υπoδηλώνει ο τίτλος και η επιλεγμένη προμετωπίδα, το περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ έχει στόχο να αποτελέσει τον (ηλεκτρονικό) τόπο μιας «πόλης», όπως ορίστηκε από τον Αριστοτέλη, τον τόπο, εν προκειμένω, μιας θεατρικής κοινωνίας, η οποία συγκροτείται βάσει του θεάτρου ως κοινώς επιδιωκόμενου «αγαθού» και ταυτόχρονα βάσει της επιδίωξης του κοινού αγαθού μέσω του θεάτρου και των τεχνών.
Τα πεδία που καλύπτει το διεπιστημονικό περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ είναι το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και δράμα σε όλες τις ιστορικές εκφάνσεις τους και σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θεωρία και ευρύτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε σχέση με όλες τις συναφείς τέχνες και ερευνητικούς κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, η λογοτεχνία, ο χορός, η μουσική, τα εικαστικά, κάθε είδους δρώμενα και τελετές, η παιδαγωγική του θεάτρου, η ενδυματολογία, η σκηνογραφία και η αρχιτεκτονική.
Το θέατρο συνιστά μια σύνθετη τέχνη, που διατηρεί μία σχέση αλληλεπίδρασης τόσο με τις άλλες τέχνες όσο και με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Ειδικότερα το σύγχρονο θέατρο παρουσιάζει μια ειδολογική, θεματική και μορφική ποικιλότητα, η οποία ευνοεί την συνεξέτασή του με άλλες πολιτισμικές μορφές και περιβάλλοντα. Τα διαφορετικά θεματικά πεδία που καλύπτει το περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ ανταποκρίνονται σε αυτή την εγγενή συνθετότητα του θεάτρου και την αυξανόμενη συνεργία του με άλλες μορφές τέχνης, δημιουργίας και γνώσης, όπως άλλωστε αντανακλώνται στη διεπιστημονική προοπτική και τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, τέχνης και επιστήμης, που χαρακτηρίζουν καταστατικά το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Το διεπιστημονικό περιοδικό ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ βασίζεται στο σύστημα της πολλαπλής ανώνυμης κρίσης, εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και λειτουργεί κυρίως με θεματικά αφιερώματα που επιμελούνται διαφορετικοί Επιστημονικοί Επιμελητές κάθε φορά, μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής. Για τα θεματικά αφιερώματα που προγραμματίζονται αναρτάται εγκαίρως ειδική Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων (Call for Papers) στον χώρο ανάρτησης του περιοδικού, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://ts.uop.gr). Τα πρωτότυπα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση στους ειδικούς επιστημονικούς επιμελητές ή τη συντακτική επιτροπή υπόκεινται στην κρίση τουλάχιστον δύο ειδικών αναγνωστών. Στο περιοδικό δημοσιεύονται κυρίως πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και μελέτες μετά από ανώνυμη κρίση, αλλά μπορεί να δημοσιευθούν επίσης επιλεγμένες μεταφράσεις ξένων άρθρων (κατά προτίμηση πρωτότυπων), πρωτότυπα άρθρα σε ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά), βιβλιοκριτικές και κατά περίπτωση συνεντεύξεις/κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών ή ακόμη και καλλιτεχνικό έργο, κατά την κρίση των Επιστημονικών Επιμελητών του τεύχους και τη σύμφωνη γνώμη της Συντακτικής Επιτροπής. Επίσης είναι δυνατό ορισμένα τεύχη να δημοσιευθούν εξ ολοκλήρου σε ξένη γλώσσα, κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής.

 

Συντακτική Επιτροπή:

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών :

Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής
Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Λεοντάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Κοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντωνία Μερτύρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Παπαλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννα Τζαρτζάνη, Επικουρη Καθηγήτρια

 

Συµβουλευτική Επιτροπή:

Constantin Bobas, Professor, Université Charles de Gaulle- Lille III
Stathis Gourgouris, Professor, Columbia University
Vassiliki Kolocontroni, Senior Lecturer, University of Glasgow
Μaria Koundoura, Professor, Emerson College US
Vassilios Lambropoulos, Professor, University of Michigan
Gonda van Steen, Professor, University of London
Olga Taxidou, Professor, University of Edinburgh
Dimitris Tziovas, Professor, University of Birmingham 

 

Το 1ο τεύχος του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ, Διεπιστημονικού Περιοδικού για το Θέατρο και τις Τέχνες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Επιστημονική Επιμέλεια: Βαρβάρα Γεωργοπούλου και Αγγελική Σπυροπούλου).
*********
Το 2ο τεύχος του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ. Διεπιστημονικού Περιοδικού για το Θέατρο και τις Τέχνες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Επιστημονική Επιμέλεια: Αθανάσιος Μπλέσιος και Σοφία Βουδούρη).

*********

Το 3ο-4o τεύχος του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ. Διεπιστημονικού Περιοδικού για το Θέατρο και τις Τέχνες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωάννης Λεοντάρης και Μαρίνα Κοτζαμάνη).

 *********

Το 5ο-7ο τεύχος του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ. Διεπιστημονικού Περιοδικού για το Θέατρο και τις Τέχνες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Κωστούλα Καλούδη) στα ejournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Διεπιστημονικό Περιοδικό για το Θέατρο και τις Τέχνες, ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ, εκδίδεται 1 φορά το χρόνο και δημοσιεύει καταρχήν πρωτότυπα άρθρα και ερευνητικές μελέτες στην ελληνική γλώσσα.

Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δημοσίευση οφείλουν να ακολουθούν τις ειδικές προδιαγραφές του περιοδικού, όπως αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.

Οι εργασίες και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των συγγραφέων (έως 200 λέξεις) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση των εκάστοτε Επιστημονικών Επιμελητών του τεύχους, όπως δημοσιεύονται στην Πρόσκληση υποβολής άρθρων.

Ερωτήματα και κείμενα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού: theatroupolis@gmail.com.

Οι εργασίες και τα συνοδευτικά αρχεία μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλονται ταχυδρομικά σε τρία αντίτυπα (εκ των οποίων τα δύο περιέχουν μόνο τον τίτλο του άρθρου και όχι τα στοιχεία του/των συγγραφέων, ενώ το τρίτο περιέχει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και το ΒΣ) και ένα cd (σε μορφή Microsoft-Word) με τα αντίστοιχα αρχεία προς το ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙΣ, Διεπιστημονικό Περιοδικό για το Θέατρο και τις Τέχνες, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πέλοποννήσου, Βασ. Κων/ου 21, Ναύπλιο 21100.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Προδιαγραφές υποβολής άρθρων