ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άλλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα - Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Εταίρος ΠΑΠΕΛ

Άλλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα - Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Εταίρος ΠΑΠΕΛ

03 01Ελληνικός τίτλος | Κωδικός: Η Μηχανή του Χρόνου | 2014 – 3407 / 001 – 001

Διάρκεια: 2019 - 2021
Πρόγραμμα: Horizon 2020 - European Commission’s FET (Future & Emerging Technologies) Flagship Program


Περισσότερα


 

coopΕλληνικός τίτλος | Κωδικός: Η Κοινότητα ως Ευκαιρία. Δίκτυο Δημιουργικών Αρχείων και Χρηστών | 2014 – 3407 / 001 – 001

Διάρκεια: Ιανουάριος 2014 - Νοέμβριος 2018
Πρόγραμμα: Creative Europe Programme, Category 2 – Grande Scale Cooperation Projects


Περισσότερα


 

03 02Ελληνικός τίτλος | Κωδικός: Καταγράφοντας κριτικές όψεις της νεανικής κουλτούρας στη σύγχρονη πραγματικότητα. | 2014-1- EL01-KA201-001545

Διάρκεια: 2014 - 2016
Πρόγραμμα: Erasmus+/KA2 Project

Περισσότερα


 

 

03 03Ελληνικός τίτλος | Κωδικός: Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά | MIS 3567 / ΚΑ 12385

Διάρκεια: Ιανουάριος 2014 - Νοέμβριος 2015
Πρόγραμμα: Αριστεία ΙΙ


Περισσότερα

 

 

 


 

03 04Ελληνικός τίτλος | Κωδικός: Χρυσαλλίς: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα» | MIS: 375892

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2012 - Νοέμβριος 2015
Πρόγραμμα: «Θαλής»: Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας


Περισσότερα


 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής