ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γραμματεία - Χρήσιμα Έγγραφα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

email

Διαμαντίδου Δήμητρα

Προϊσταμένη & Γραμματέας Τμήματος

2752096129

diamad@uop.gr

Σπανού Γεωργία

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία

2752096130

gmspanou@uop.gr

Αποστολοπούλου Αγγελική

Διοικητική υπάλληλος - Γραμματεία Πληροφορίες Φοιτητικών Θεμάτων

2752096131

agapost@uop.gr

FAX

 

2752096128

 

 

Ώρες υποδοχής κοινού: 10.00 – 13.00

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η υπηρεσία studentweb (https://e-secretary.uop.gr/unistudent/) των γραμματειών και μπορείτε πλέον να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για πιστοποιητικά, δηλώσεις μαθημάτων κτλ. Σχετική βοήθεια μπορείτε να βρείτε στο link http://kesapt.uop.gr/2012-05-04-06-09-32.html

 

 

Χρήσιμα έγγραφα
Έντυπο αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού
Έντυπο αίτησης για πτυχιακή εργασία
Έντυπο αίτησης για καθομόλογηση πτυχιούχων

Έντυπο αίτησης πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών

Έντυπο αίτησης για κάρτα ελευθέρας Εισόδου για τα Θέατρα 

κάρτα Ελευθέρας Εισόδου για τα Θέατρα 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής