ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εκλογές-Μονιμοποιήσεις Καθηγητών-Μελών ΕΕΠ

Θεατρολογία: Νεοελληνικό Θέατρο και Θεατρική Κριτική

Θεατρολογία: Γενετική του θεάτρου και ανάλυση της παράστασης

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (19ος- 20ος αιώνας), Θεωρία και Νεωτερικότητα

Αρχαία και Σύγχρονη Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

Ευρωπαϊκό Θέατρο 20ος αιώνας ή Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Θέατρο

Σκηνοθεσία Θεάτρου και Κινηματογράφου

Θεατρική Αγώγη και Θεατρικό Παιχνίδι

Κινηματογράφος-Ιστορία-Κοινωνία

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο: Αρχιτεκτονική και Σκηνογραφία

Νεοελληνική και Συγκριτική Δραματολογία σε σύνδεση με τη Λογοτεχνία

Ιστορία Τέχνης
Νεοελληνικό Θέατρο & Θεατρική κριτική
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (19ος-20ος αι.)
Νεοελληνική Συγκριτική Δραματολογία
Ιστορία, θεωρία και Διδακτική του Σύγχρονου Χορού
Κρίση μέλους ΕΕΔΙΠ στο γνωστικό αντικείμενο Σκηνογραφία και Αρχιτεκτονική του Σκηνικού Χώρου
Ανθρωπολογία - Τελετουργία - ΔρώμεναΙστορία Ελληνισμού (19ος-20ος αι): Πολιτική-θεσμοί-Πολιτισμός

Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στα κοινωνικά-πολιτισμικά συγκείμενα των καλλιτεχνικών πρακτικών

Χορός: Θεωρία, Κοινωνία και Επιτελεστικότητα

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής