ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκλογές-Μονιμοποιήσεις

Θεατρολογία: Νεοελληνικό Θέατρο και Θεατρική Κριτική

Θεατρολογία: Γενετική του θεάτρου και ανάλυση της παράστασης

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (19ος- 20ος αιώνας), Θεωρία και Νεωτερικότητα

Αρχαία και Σύγχρονη Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

Ευρωπαϊκό Θέατρο 20ος αιώνας ή Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Θέατρο

Σκηνοθεσία Θεάτρου και Κινηματογράφου

Θεατρική Αγώγη και Θεατρικό Παιχνίδι

Κινηματογράφος-Ιστορία-Κοινωνία

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο: Αρχιτεκτονική και Σκηνογραφία

Νεοελληνική και Συγκριτική Δραματολογία σε σύνδεση με τη Λογοτεχνία

Ιστορία Τέχνης
Νεοελληνικό Θέατρο & Θεατρική κριτική
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (19ος-20ος αι.)
Νεοελληνική Συγκριτική Δραματολογία
Ιστορία, θεωρία και Διδακτική του Σύγχρονου Χορού
Κρίση μέλους ΕΕΔΙΠ στο γνωστικό αντικείμενο Σκηνογραφία και Αρχιτεκτονική του Σκηνικού Χώρου
Ανθρωπολογία - Τελετουργία - ΔρώμεναΙστορία Ελληνισμού (19ος-20ος αι): Πολιτική-θεσμοί-Πολιτισμός

Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στα κοινωνικά-πολιτισμικά συγκείμενα των καλλιτεχνικών πρακτικών

Χορός: Θεωρία, Κοινωνία και Επιτελεστικότητα

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής