ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προφίλ Αποφοίτου ΤΘΣ

Το Προφίλ του Αποφοίτου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Τ.Θ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη θεατρική επιστήμη και τέχνη. Συνδυάζει την επιστημονική μεθοδολογία και τη θεωρητική κατάρτιση με τη θεατρική πρακτική, και παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχή επιστημονική ή καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Οι πτυχιούχοι του Τ.Θ.Σ. ορίζονται ως θεατρολόγοι (βάσει Π.Δ. 105/2009 και Π.Δ. 125/2000). Ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες της σκηνής, έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διάδοση της θεατρικής τέχνης και του πολιτισμού.
Οι απόφοιτοι του Τ.Θ.Σ. έχουν αποκτήσει βασική θεατρική παιδεία, καθώς έχουν παρακολουθήσει, κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, μαθήματα κορμού που τους εξασφαλίζουν τις απαραίτητες θεατρολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις. Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, παρακολουθούν τα μαθήματα ειδίκευσης των δύο άτυπων κατευθύνσεων του Τ.Θ.Σ., της «Θεατρολογίας» και της «Θεατρικής Πρακτικής», και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης παρακολουθήσει υποχρεωτικά μαθήματα Παιδαγωγικής του Θεάτρου καθώς και ετήσιο κύκλο μαθημάτων ξένης γλώσσας και της συναφούς θεατρικής ορολογίας, και έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς εκτός Πανεπιστημίου.
Οι πτυχιούχοι δύνανται να αξιοποιήσουν τη θεατρολογική τους κατάρτιση και να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της θεατρικής επιστήμης και τέχνης, της εκπαίδευσης καθώς και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, δύνανται να απασχοληθούν επαγγελματικά ως:
1. Εκπαιδευτικοί (εφόσον λάβουν το ανάλογο Πιστοποιητικό Επάρκειας προσόντων και διδασκαλίας από τους αρμόδιους φορείς): θεατροπαιδαγωγοί, εμψυχωτές, δάσκαλοι και καθηγητές θεατρικής αγωγής, καθηγητές/επιμορφωτές θεατρικής παιδείας, δραματολογίας, ιστορίας και θεωρίας του θεάτρου σε όλες τις βαθμίδες της εγκυκλίου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές κινηματογράφου, ωδεία κ.ά.)
2. Στελέχη θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, επιμελητές θεατρικών προγραμμάτων και δράσεων σε θεατρικούς οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς (κρατικοί θεατρικοί οργανισμοί, εθνικές σκηνές, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., επιχορηγούμενο και ελεύθερο θέατρο, φεστιβάλ κ.ά.)
3. Ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι επί πολιτιστικών θεμάτων: πολιτιστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού και παραγωγής, υπεύθυνοι καλλιτεχνικών δράσεων σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, φεστιβάλ, θέατρα, μουσεία, χώροι τέχνης, παιδείας και πολιτισμού, αρχεία και βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικοί φορείς, ΜΜΕ κ.ά.)
4. Πολιτιστικοί συντάκτες, επιμελητές, κριτικοί θεάτρου και τέχνης: σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εκδόσεις (καθημερινός και περιοδικός Τύπος, ηλεκτρονικός Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδοτικοί οίκοι).
5. Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της σκηνής: δημιουργοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βοηθοί σκηνογράφου και ενδυματολόγου, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί, ανιματέρ κ.λπ., σε χώρους θεατρικής δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού.
Οι πτυχιούχοι του Τ.Θ.Σ. διαθέτουν επίσης το απαιτούμενο θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος ή διδακτορικού διπλώματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους σε Α.Ε.Ι και σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά, πολιτιστικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Τέλος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, παρέχεται στους αποφοίτους του Τ.Θ.Σ. το δικαίωμα εγγραφής τους ως τακτικών μελών στον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ).

Συντάκτης κειμένου: Ευτύχης Πυροβολάκης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Τμηματικός Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διασύνδεσης

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής