ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ERASMUS+

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών διατηρεί διμερείς συμφωνίες με τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Βέλγιο


•    Conservatoire Royal de Bruxelles (www.conservatoire.be). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Université Libre de Bruxelles (www.ulb.ac.be). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Έλενα Παπαλεξίου


Γαλλία


•    Institut Catholique de Paris (www.icp.fr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Université Charles-de-Gaulle Lille III (www.univ-lille3.fr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Université Rennes 2 (www.univ-rennes2.fr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Έλενα Παπαλεξίου


Ηνωμένο Βασίλειο•    Edge Hill University (www.edgehill.ac.uk). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Goldsmiths College-University of London (www.ac.uk/theatre-performance). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    London South Bank University (www.lsbu.ac.uk). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Nottingham Trent University (www.ntu.ac.uk). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη


Ισπανία


•    ESAD Miguel Salcedo Hierro (www.esad.cordoba.ms/portal). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Escuela Superior de Arte Dramatico de Malaga (www.esadmalaga.com). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla (www.esadsevilla.com). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Institut del Teatre-Escola Superior d’Art Dramatic, Barcelona (www.institutdelteatre.org). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Real Escuela Superior de Arte Dramatatico, Madrid (www.resad.es). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Universidad de Oviedo (www.uniovi.es). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη


Ιταλία


•    Accademia di Belle Arti di Venezia (www.accademiavenezia.it). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Università degli Studi di Foggia (www.unifg.it). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου

•    Università  di Pisa (https://www.unipi.it/  ). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Università IUAV di Venezia (www.iuav.it). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Έλενα Παπαλεξίου


Κροατία


•    University of Rijeka (www.uniri.hr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου


Λετονία


•    Art Academy of Latvia (www.lma.lv). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη

•    Latvian Academy of Culture (www.lka.edu.lv). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη


Ουγγαρία


 •    The Hungarian University of Fine Arts (http://www.mke.hu/). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου


Πορτογαλία


•    Escola Superior Artística do Porto (www.esap.pt). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη
•    Universidade de Lisboa (www.letras.ulisboa.pt). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Έλενα Παπαλεξίου
•    Universidade do Porto (www.up.pt). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου


Τουρκία


•    Boğaziçi University-University of Bosphorus (www.boun-edu.tr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου
•    Istanbul Gelisim University (www.gelisim.edu.tr). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Αγγελική Σπυροπούλου


Τσεχία


•    Akademie Muzuckych umeni v Praze (www.amu.cz). Ακαδημαϊκή συντονίστρια: Μαρίνα Κοτζαμάνη

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής