ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή  06 Οκτωβρίου 2017 (καθημερινά 11:00-13:00) τα εξής:
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής που κατέθεσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
• Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
• Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στην περίπτωση που υπάρχει.
Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του.
 Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Για την οριστική εγγραφή των φοιτητών απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ωστόσο, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες εγγραφής, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη  ΤΚ. 21100 Ναύπλιο). Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.
Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών θα γίνει μετά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Χρήσιμες ημερομηνίες: - Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας http://foitmer.uop.gr/

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής