ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σχεδιασμός της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος: Μαρία Μικεδάκη, Λέκτορας & Μαρία Σπυριδοπούλου, μέλος Ε.Ε.Π.
Υλοποίηση: Ανδρέας Μαλής, Τεχνικός Υπάλληλος του ΠΑΠΕΛ.
Επιτροπή για την ιστοσελίδα του Τμήματος (ενημέρωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) από το 2014 και εξής:
Μαρία Μικεδάκη & Μαρία Σπυριδοπούλου.
Υπεύθυνοι σε τεχνικά θέματα ανάρτησης στην ιστοσελίδα: Παναγιώτης Ξύδης, Τεχνικός Υπάλληλος του ΤΘΣ & Ανδρέας Μαλής.
Επιμέλεια αναρτήσεων: Μαρία Καραγιάννη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
Υπεύθυνη της παλαιάς ιστοσελίδας του ΤΘΣ (ενημέρωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) έως το 2013: Αγγελική Σπυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Σχεδιασμός της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Άλκηστις Κοντογιάννη, Κοσμήτορας και Πρόεδρος του ΤΘΣ & Ανδρέας Μαλής, Τεχνικός Υπάλληλος του ΠΑΠΕΛ.
Υπεύθυνοι σε τεχνικά θέματα ανάρτησης στην ιστοσελίδα: Παναγιώτης Ξύδης, Τεχνικός Υπάλληλος του ΤΘΣ & Ανδρέας Μαλής
Επιμέλεια αναρτήσεων: Μαρία Καραγιάννη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής